Με καθυστέρηση 45 ημερών έγινε δεκτή η παραίτηση του Γιάννη Μπέρτου από τον Δήμαρχο Καρπάθου!

Με καθυστέρηση 45 ημερών έγινε δεκτή η παραίτηση του Γιάννη Μπέρτου από τον Δήμαρχο Καρπάθου!

Σήμερα, 12.,12.2022, αναρτήθηκε στο Διαύγεια η απόφαση Δημάρχου Καρπάθου περί αποδοχής παραιτήσεως του κοινοτικού συμβούλου Γιάννη Μπέρτου. Ο κ. Μπέρτος είχε καταθέσει γραπτή παραίτηση στις 24 Οκτωβρίου 2022!

Αποδεχόμαστε την παραίτηση του κ. Μπέρτου Ιωάννη του Ανδρέα από τη θέση του ως Κοινοτικός Σύμβουλος του συνδυασμού «ΠΗΓΑΔΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ»

2. Καλούμε την κα. Διακονή Ευαγγελία του Βασιλείου, η οποία ως 3η σε σταυρούς αναπληρωματική σύμβουλος του ίδιου συνδυασμού στην Κοινότητα Καρπάθου, καταλαμβάνει την κενή θέση του παραιτηθέντος, να προσέλθει εντός πέντε (5) ημερών από της επιδόσεως της παρούσας απόφασης ενώπιον του Δημάρχου Καρπάθου, για να δώσει τον προβλεπόμενο όρκο (άρθρο 114 του Ν. 3852/2010, παρ. 2α του Ν. 4623/2019)

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τους λόγους που αποχώρησε ο κ. Μπέρτος:

Παραιτήθηκε ο Γιάννης Μπέρτος από το τοπικό στα Πηγάδια. “Όταν υπάρχει Αποτυχία δεν υπάρχει τίποτε πιο αξιοπρεπές και έντιμο από την παραίτηση”