"Μελέτη κατασκεύης εναλλακτικού κρηπιδώματος στον Βρόντη". Η Απόφαση 229/17 του Δημ. Συμβουλίου Καρπάθου

"Μελέτη κατασκεύης εναλλακτικού κρηπιδώματος στον Βρόντη". Η Απόφαση 229/17 του Δημ. Συμβουλίου Καρπάθου