Απόφαση Δημάρχου Καρπάθου για αγορά Υποχλωριώδους Νατρίου για Χλωρίωση Νερού καθώς ο καθαρισμός δεξαμενών

Απόφαση Δημάρχου Καρπάθου για αγορά Υποχλωριώδους Νατρίου για Χλωρίωση Νερού καθώς ο καθαρισμός δεξαμενών

Από τον Δήμαρχο Καρπάθου εγκρίθηκε η προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου για Χλωρίωση Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης  με βάση το ύψος μελέτης 1.736,00 ευρώ (συμπ. του ΦΠΑ 24%) καθώς και τον καθαρισμό Δεξαμενών Ύδρευσης με πίστωση 1.329,90 ευρώ.

Να επισημάνουμε ότι ο Δήμος Καρπάθου στις 5 Μαρτίου 2021 ενημέρωσε τους δημότες του αλλά και τους κατοίκους της Καρπάθου, ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για την ποιότητα του πόσιμου νερού των δημοτικών βρυσών, που το νερό τους προέρχεται από την πηγή «Μερτώνας». Στην ίδια ανακοίνωση ανέφερε ότι οι μετρήσεις που διενεργούνται είναι δύο (2) ανά έτος για την διασφάλιση της ποιότητας νερού.