Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου: Προσφυγή για το πρόστιμο 550 ευρώ από τον Λιμενάρχη

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου: Προσφυγή για το πρόστιμο 550 ευρώ από τον Λιμενάρχη

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου, στην έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφώνου στις 6 Απριλίου, αποφάσισε Ομόφωνα την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου κατά της με αριθμό 2/2023 Απόφασης του κ. Λιμενάρχη Καρπάθου (Αριθ. Αποφ. : 24/2023).

Υπενθυμίζετε ότι με αριθμό 2/2023, από τον κ. Λιμενάρχη Καρπάθου, επιβλήθηκε στο Δήμο Καρπάθου διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων πενήντα (550) ΕΥΡΩ και αφορά θέματα ρύπανσης. Αιτιολογείται με παραπομπή στο άρθρο 5 παρ 3 του Π.Δ 55/1998 το οποίο αναφέρει κατά λέξη, ότι «Οι εγκαταστάσεις οφείλουν κατά τη λειτουργία τους να παίρνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης».

10.4.2023

Καρπαθιακά Νέα