Απόφαση περί του γηπέδου Πέρα - Παναγίας Ολύμπου Καρπάθου

Απόφαση περί του γηπέδου Πέρα - Παναγίας Ολύμπου Καρπάθου

Με την υπ’ αριθμόν 1412/2023 απόφαση του Αρείου Πάγου δικαιώθηκε αμετάκλητα ο Δήμος Καρπαθου και αναγνωρίσθηκε η πλήρης κυριότητα του επί ενός οικοπέδου εντός οικισμού Ολύμπου, επιφάνειας άνω των έξι(6) στρεμμάτων η κυριότητα του οποίου αμφισβητήθηκε από ιδιώτη.

Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, κρίνοντας την αίτηση αναίρεσης κατα της με αριθμό 181/2021 τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Δωδεκανήσου δέχθηκε τόσο τους νομικούς όσο και τους πραγματικούς ισχυρισμούς του Δήμου Καρπάθου. Ειδικότερα δέχθηκε ότι αρχικά η πρώην Κοινότητα Ολύμπου και εν συνέχεια ο Δήμος Καρπάθου ασκούσε όλες τις πράξεις νομής επί του ακινήτου αυτού, προς εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος, καθώς επίσης και ότι η με αριθμό 181/2021 τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Δωδεκανήσου, που εκδόθηκε υπέρ του Δήμου Καρπάθου  τυγχάνει πλήρως αιτιολογημένη και εμπεριστατωμένη.

18.11.2023

Καρπαθιακά Νέα