Δημοσιεύθηκε η Απόφαση της ΕΣΑΛ για το λιμάνι της Καρπάθου

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση της ΕΣΑΛ για το λιμάνι της Καρπάθου

Αναρτήθηκε στην διαύγεια με  ΑΔΑ:9ΜΟΑ4653ΠΩ-ΗΛΚ η απόφαση της ΕΣΑΛ της 2/6/2021 για την μελέτη  επέκτασης του λιμένα Καρπάθου, με την οποία αναβάλλεται η λήψη απόφασης «για να δοθεί η δυνατότητας εξέτασης και άλλων εναλλακτικών λύσεων  και ειδικά η δυνατότητας χωροθέτησης ορισμένων χρήσεων σε άλλη γεωγραφική θέση στο νησί».

Αποδεικνύονται έτσι αβάσιμες  οι πληροφορίες που είχαν δοθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι  η ΕΣΑΛ ζητούσε την σύνταξη μιας απλής οικονομοτεχνικής μελέτης  για να εγκρίνει την λύση του  Γαρόνησο .

Το διατακτικό της απόφασης  που παρατίθεται στο τέλος δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών.

 Ελπίζουμε  να συγκληθεί άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο και να υιοθετήσει την ολοκληρωμενη  λύση που  πρότεινε από τον Ιανουάριο του 2019 η Τεχνική Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου,  όπως ήδη έχουν ζητήσει με αίτησή τους 27 Δημότες της Καρπάθου με την αριθμ. πρωτοκόλλου 554 από 30 /7/2021 αίτησή τους, ώστε να μη χαθεί άσκοπα και άλλος χρόνος  και να αποκτήσει επι τέλους η Κάρπαθος , σύγχρονες και λειτουργικές λιμενικές εγκαταστάσεις  που θα καλύπτουν τις ανάγκες του νησιού τα επόμενα 50 τουλάχιστον χρόνια.

  

Υποναύαρχος Λ.Σ.(εα) Νικ.Κανάκης

 Φωτογραφική προσομοίωση λύσης ΤΥ του ΛΤ και Καρπαθίων πλοιάρχων

πηγή: protaikarpathos.blogspot.com