Η αποκεντρωμένη Διοίκηση ακύρωσε την τελευταία εκλογική διαδικασία για τα νέα μέλη Οικ. Επιτροπής

Η αποκεντρωμένη Διοίκηση ακύρωσε την τελευταία εκλογική διαδικασία για τα νέα μέλη Οικ. Επιτροπής

Η αποκεντρωμένη Διοίκηση ακυρώνει την υπ’ αριθμ. 57/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου αναφορικά με την εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής.

Η διαδικασία εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου θα πρέπει να επαναληφθεί την πρώτη Κυριακή μετά την παραλαβή της παρούσας απόφασης.