Από την ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ Δ. ΑΙΓΑΙΟΥ εγκρίθηκε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Δήμου Καρπάθου και ΝΠ Οικονομικού έτους 2022

Από την ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ Δ. ΑΙΓΑΙΟΥ εγκρίθηκε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Δήμου Καρπάθου και ΝΠ Οικονομικού έτους 2022