Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου

Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου
Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου, προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τους φορείς και τους δημότες του νησιού, στην ειδική δημόσια συνεδρίαση (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του ν. 3463/2006 ΚΔΔΚ και των άρθρων 64,67,69 του ν. 3857/2010 Καλλικράτης), που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου , την Παρασκευή 09 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 19:30 προκειμένου να συζητηθεί στην ειδική αυτή συνεδρίαση το μοναδικό θέμα:
• Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου.
5.9.2022
Καρπαθιακά Νέα