Απόπειρες εμπρησμού στην Κάρπαθο;

Απόπειρες εμπρησμού στην Κάρπαθο;
Στις σελίδες του facebook το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρπάθου και ο Νικόλας Παραγιός ανέβασαν χθες βράδυ, 23.9.2020, το παρακάτω ποστ:
ΜΕΓΆΛΗ ΠΡΟΣΟΧΉ!!!!!!!!!!!
ΤΕΤΆΡΤΗ ΣΥΝΕΧΌΜΕΝΗ ΑΠΌΠΕΙΡΑ ΕΜΠΡΗΣΜΟΎ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΎ ΜΑΣ!!!!!!!!!
ΑΝ ΔΕΊΤΕ ΆΤΟΜΑ Η ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΑ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΈΡΟΝΤΑΙ ΎΠΟΠΤΑ ΚΡΑΤΉΣΤΕ ΑΡΙΘΜΌ ΧΡΩΜΑ ΜΆΡΚΑ ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ ΚΑΤΕΎΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΑΤΌΜΟΥ ΣΩΜΑΤΌΤΥΠΟ ΡΟΎΧΑ ΚΤΛ.
ΑΝ ΔΕΊΤΕ ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΆΚΙΑ ΠΟΔΉΛΑΤΆ Η ΠΕΖΟΎΣ ΝΑ ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΑΣΏΔΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΑΡΓΆ ΤΟ ΒΡΆΔΥ Η ΣΟΎΡΟΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΏΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑ.
ΕΊΝΑΙ ΟΛΟΦΆΝΕΡΟ ΠΛΈΟΝ ΌΤΙ ΚΆΤΙ ΔΕΝ ΠΆΕΙ ΚΑΛΆ…… ΤΡΊΤΗ ΦΟΡΆ ΣΤΟ ΑΠΈΡΙ ΚΑΙ ΜΊΑ ΣΤΙΣ ΜΕΝΕΤΈΣ .
ΔΏΣΤΕ ΜΕΓΆΛΗ ΠΡΟΣΟΧΉ ΣΤΗΝ ΛΑΡΝΙΏΤΙΣΣΑ ΣΤΗΝ ΑΧΑΤΑ ΣΤΟΝ ΜΕΡΤΩΝΑ…… ΜΙΑ ΒΌΛΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΟ ΣΑΣ ΊΣΩΣ ΜΑΣ ΒΟΗΘΉΣΕΙ ΣΤΗΝ ΈΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ!!!!!!!
ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΥΜΕ ΤΟ ΝΗΣΊ ΜΑΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΊΔΑ ΜΑΣ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΌ ΜΑΣ ΠΛΟΎΤΟ!!!!!!!!!