Ιανουάριο 1969 ο δήμαρχος Καρπάθου Χρ. Σακελλαρίδης, ανακοινώνει την αποπεράτωση του Ξενώνα!

Ιανουάριο 1969 ο δήμαρχος Καρπάθου Χρ. Σακελλαρίδης, ανακοινώνει την αποπεράτωση του Ξενώνα!

Καρπαθιακη Ηχώ, Ιανουάριος 1969