Πως φτάσαμε στον άγονο διαγωνισμό για τα απορρίμματα. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Πως φτάσαμε στον άγονο διαγωνισμό για τα απορρίμματα. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Στην Κάρπαθο στις 05-08-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου συνήλθε σε τακτική δια ζώσεις συνεδρίαση. Το 8ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης είχε θέμα την Έγκριση Πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης για την «Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) της Δ.Ε. Καρπάθου» το οποίο και κατέληξε άγονος. Πιο κάτω μπορείτε να διαβάσετε το σκεπτικό της απόφασης. Βέβαια όπως έχουμε ήδη παρουσιάσει στα Καρπαθιακά Νέα υπάρχει και η επιστολή ιδιώτη που δεν παρουσιάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή!

18.7.2022

Καρπαθιακά Νέα