Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 στην Π.E. Καρπάθου- ΗΝ Κάσου

Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 στην Π.E. Καρπάθου- ΗΝ Κάσου

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την Απογραφή Πληθυσμού − Κατοικιών 2021, σχετικά με τον Νόμιμο Πληθυσμό της Χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Νόμου 4772/2021 (Α 17), στην Περιφερειακή ενότητα Καρπάθου- ΗΝ Κάσου , έχουν ως εξής:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ 8.297

ΚΑΡΠΑΘΟΥ 6.778

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 5.977

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 801

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ 1.519

2.1.2023

Καρπαθιακά Νέα