"Απουσιολόγιο" Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου - Α΄Εξάμηνο 2023

"Απουσιολόγιο" Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου - Α΄Εξάμηνο 2023

ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ                        

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023

                         ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ                                                                           

(ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟΝ!!!)

Όλα τα στοιχεία προέρχονται από το διαδίκτυο.

28.7.2023

Καρπαθιακά Νέα