Η ζωή σε μια ελληνική εφοπλιστική οικογένεια, "Οι απρόσιτες ακτές" του Κασιώτη Ηλία Κουλουκουντή (1937-2020)

Η ζωή σε μια ελληνική εφοπλιστική οικογένεια, "Οι απρόσιτες ακτές" του Κασιώτη Ηλία Κουλουκουντή (1937-2020)