Λαμπρή Δευτέρα και οι Αρκασιώτες γύρισαν τις εικόνες σε όλα τα σπίτια του χωριού! (pics)

Λαμπρή Δευτέρα και οι Αρκασιώτες γύρισαν τις εικόνες σε όλα τα σπίτια του χωριού! (pics)
ΛΑΜΠΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ, 25 Απριλίου 2022 και οι Αρκασιώτες γύρισαν τις εικόνες σε όλα τα σπίτια του χωριού !!! Μερα γιορτής ! Και του χρόνου! ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !
Φωτογραφίες Φωτεινης Φράγκου