Άρθρο Γιώργου Γεραπετρίτη στα Παραπολιτικά: Είµαστε σαφείς, θέµατα εθνικής κυριαρχίας δεν αποτελούν σε καµία περίπτωση αντικείµενο συζήτησης

Άρθρο Γιώργου Γεραπετρίτη στα Παραπολιτικά: Είµαστε σαφείς, θέµατα εθνικής κυριαρχίας δεν αποτελούν σε καµία περίπτωση αντικείµενο συζήτησης

«Υποδεχόµαστε το Συµβούλιο Συνεργασίας µε την Τουρκία µε γνώση και σοβαρότητα», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών

«Είµαστε σαφείς, θέµατα εθνικής κυριαρχίας δεν αποτελούν σε καµία περίπτωση αντικείµενο συζήτησης», σημειώνει στο άρθρο του ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στα Παραπολιτικά που κυκλοφορούν σήμερα, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα έχει αποκτήσει ένα πολύ ισχυρό διπλωµατικό κεφάλαιο, το οποίο, σε συνδυασµό µε τη σηµαντική αναβάθµιση της αµυντικής της ισχύος, της επιτρέπει να προσέρχεται στις συζητήσεις µε αυτοπεποίθηση».

Το άρθρο του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη

Τα φυσικά φαινόµενα και τα ιστορικά δεδοµένα είναι µεταβαλλόµενα. Εκείνο που δεν αλλάζει είναι η γεωγραφία. Η οποία έταξε την πατρίδα µας σε µια περιοχή µε ποικίλο εθνολογικό µείγµα, µεταβλητή γεωµετρία και διαρκείς συγκρούσεις. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, Ελλάδα και Τουρκία έχουν περάσει ιστορικές φάσεις κυµαινόµενης έντασης και ύφεσης.

Η τρέχουσα συγκυρία είναι θετική για τις σχέσεις των δύο χωρών. Ισχυρές κυβερνήσεις µε νωπή πολιτική νοµιµοποίηση, πολύµηνη περίοδος νηνεµίας στο Αιγαίο, εκπεφρασµένη βούληση για βελτίωση των διµερών σχέσεων. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκαν τους τελευταίους µήνες πολιτικοί και υπηρεσιακοί δίαυλοι επικοινωνίας, που επέτρεψαν τη βελτίωση του επιπέδου αµοιβαίας κατανόησης και την ανάπτυξη των αναγκαίων διαπροσωπικών σχέσεων. Ωστε, όταν ανακύπτουν διαφορές, να µην οδηγούµαστε σε κρίσεις στις σχέσεις των δύο χωρών. Υπό τις συνθήκες αυτές, η ελληνική κυβέρνηση προσέρχεται στο επικείµενο Ανώτατο Συµβούλιο Συνεργασίας µε την Τουρκία µε ειλικρινή διάθεση συνεργασίας. ∆εν αγνοούµε ούτε παραγνωρίζουµε θεµελιακές διαφορές στην αντίληψή µας για τη διεθνή πολιτική, όπως άλλωστε προέκυψε στην προϊούσα κρίση στη Μέση Ανατολή και στις διµερείς µας σχέσεις.

Αλλωστε, είµαστε σαφείς: θέµατα εθνικής κυριαρχίας δεν αποτελούν σε καµία περίπτωση αντικείµενο συζήτησης. Αποδίδουµε έµφαση στα αµοιβαία επωφελή κεφαλαία για τις δύο χώρες, δηλαδή τη θετική ατζέντα, µε µέτρα περισσότερο εµπορικού και οικονοµικού χαρακτήρα και µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης µε προσανατολισµό στην αµυντική και στρατιωτική διάσταση. Η Ελλάδα έχει αποκτήσει ένα πολύ ισχυρό διπλωµατικό κεφάλαιο, το οποίο, σε συνδυασµό µε τη σηµαντική αναβάθµιση της αµυντικής της ισχύος, της επιτρέπει να προσέρχεται στις συζητήσεις µε αυτοπεποίθηση. Και µε τη συνέπεια που διακρίνει την εθνική εξωτερική πολιτική αρχών, µε προσήλωση στο ∆ιεθνές ∆ίκαιο και στις βασικές αρχές καλής γειτονίας. Είµαστε καλά προετοιµασµένοι για κάθε διπλωµατικό σενάριο – εξάλλου, µια τέτοια σύνθε τη προσπάθεια προσέγγισης προϋποθέτει τη διαρκή και έµπρακτη ειλικρίνεια των µερών.

 

Αντιλαµβανόµαστε την αυταξία της συνέχισης του καλού κλίµατος, της έργω και λόγω καταλλαγής, καθώς και της ύπαρξης βιώσιµων δικλίδων αποσυµπίεσης των εντάσεων. Και, µόνον εφόσον ωριµάσουν οι συνθήκες, είµαστε έτοιµοι να συζητήσουµε τη µία διαφορά µας που µπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, δηλαδή την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης.

Η ελληνική κυβέρνηση υποδέχεται το επικείµενο Συµβούλιο Συνεργασίας µε γνώση και σοβαρότητα. Και µε το βλέµµα στραµµένο στις επόµενες γενιές. Σε αυτές οφείλουµε να αφήσουµε παρακαταθήκη µια ήσυχη διεθνή γειτονιά, που θα συµβάλει ουσιαστικά στην ευηµερία και την πρόοδο της πατρίδας µας.

www.parapolitika.gr

25.11.2023

Καρπαθιακα Νέα