Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος αποδέχτηκε τη δωρεά διασωστικής συσκευής από την Ι.Μ. Καρπάθου και Κάσου

Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος αποδέχτηκε τη δωρεά διασωστικής συσκευής από την Ι.Μ. Καρπάθου και Κάσου

Το ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ αποδέχτηκε και τυπικά την πρόταση δωρεάς της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΟΥ, αξίας δέκα χιλιάδων εκατόν εξήντα οκτώ ευρώ (10.168,00€, καθαρή αξία αγαθών 8.200,00€, ΦΠΑ 1.968,00€) που αφορά μία (01) διασωστική συσκευή LUKAS E100 Strong Arm tool για την κάλυψη των αναγκών του Π.Κ. ΚΑΡΠΑΘΟΥ της Π.Υ. ΡΟΔΟΥ.

Να υπενθυμίσουμε ότι στις 20 Ιανουαρίου 2022 η Ιερά Μητρόπολη Καρπάθου προσέφερε 10.000 ευρώ προς το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρπάθου, με σκοπό την αγορά μιας ειδικής διασωστικής συσκευής. Το ειδικό μηχάνημα θα χρησιμοποιηθεί στις περιπτώσεις τροχαίων. Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Οκτώβριο 2021, από την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας είχαν δοθεί 35.000 $ στην Ι.Μ. Καρπάθου-Κάσου.

31.8.2022

Καρπαθιακά Νέα