Άρχισαν εργασίες συντήρησης του δικτύου ύδρευσης του Διαφανίου

Άρχισαν εργασίες συντήρησης του δικτύου ύδρευσης του Διαφανίου

 

 

 Την Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022 ξεκίνησαν με πρωτοβουλία του Κοινοτικού Συμβουλίου Ολύμπου του Δήμου Καρπάθου, με επιστασία του Κοινοτικού Συμβούλου Γιώργου Κων. Χατζηπαπά και με την εθελοντική συμμετοχή του εργολάβου δημοσίων έργων Νίκου Ιωάν. Λεντάκη οι εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων υδρομάστευσης της “Πηγής του Δροσέως”, που τροφοδοτεί κατά ένα σημαντικό μέρος, χρόνο-καιρό, το δίκτυο ύδρευσης του Διαφανιού.

Οι εγκαταστάσεις αυτές αποτελούνται από δύο φρεάτια υδρομάστευσης και μία δεξαμενή συγκέντρωσης, απ’ όπου το νερό διοχετεύεται εν συνεχεία στο δίκτυο κατανάλωσης.

Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις κατασκευάστηκαν από την Αυτοδιοίκητη Κοινότητα Ολύμπου Καρπάθου στα μέσα της δεκαετίας του 1960, επί Προεδρίας Νικολάου π.-Γιωρ. Σακελλάρη για να ενισχύσουν το ως τότε υπάρχον δίκτυο ύδρευσης του αναπτυσσόμενου δυναμικά εκείνα τα χρόνια επινείου της Ολύμπου. Το περιορισμένης έκτασης υφιστάμενο δίκτυο είχε κατασκευαστεί επί Ιταλοκρατίας, και τροφοδοτείτο από το νερό, που προερχόταν από της “Βρύσης το ρυακούλλι”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία συντήρηση των εγκαταστάσεων της “Πηγής του Δροσέως” έγινε από την Αυτοδιοίκητη Κοινότητα Ολύμπου Καρπάθου επί Προεδρίας Κωστή Μηνά Τσαμπανάκη, πριν από δώδεκα και πλέον χρόνια.

Την οδική πρόσβαση προς τις εγκαταστάσεις, η οποία είχε καλυφθεί απολύτως από βάτους και άγριους θάμνους, λόγω της εγκατάλειψης των τελευταίων ετών άνοιξε ο Νίκος Ι. Λεντάκης. Τότε φάνηκε ότι το νερό του ανώτερου φρεατίου παροχετευόταν εκτός δικτύου και χανόταν στο υπέδαφος λόγω του απόλυτου βουλώματος των σωληνώσεών του από πυκνές ρίζες θάμνων και δέντρων της περιοχής.

Για τον καθαρισμό των φρεατίων ο Γιώργος Κ. Χατζηπαπάς εισήλθε στο εσωτερικό τους και εργάστηκε για να απομακρύνει τα αναπτυχθέντα πυκνά ριζώματα και όλα τα άχρηστα φερτά υλικά, που συσσωρεύτηκαν συν τω χρόνω στο χώρο τους.

Έτσι τώρα το νερό του κατώτερου υψομετρικά φρεατίου ρέει ήδη ανεμπόδιστα εντός του δικτύου διάθεσης, παρέχοντας το δροσερό νερό του στους κατοίκους, ενώ για την διοχέτευση του νερού του ανώτερου φρεατίου θα χρειαστεί η τοποθέτηση από την υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου νέου κατάλληλου σωλήνα, αφού ο υπάρχων βρέθηκε απολύτως βουλωμένος από ριζώματα.

Οφείλονται θερμές ευχαριστίες στον συμπατριώτη μας εργολάβο Νίκο Ι. Λεντάκη, ο οποίος διέθεσε αφιλοκερδώς τα μηχανήματά του καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, οι οποίες διήρκεσαν δύο ημέρες, την 4η & 5η Ιανουαρίου του διανυομένου νέου έτους.

Αισιοδοξούμε ότι μετά από τις φιλότιμες και ανιδιοτελείς προσπάθειες που ήδη καταβλήθηκαν, θα στέρξει και η υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου Καρπάθου να ολοκληρώσει τις σχετικές εργασίες!!!

Εικόνα 1. Τα φρεάτια υδρομάστευσης ήταν πλήρως καλυμένα από βάτους και άγριους θάμνους.

Εικόνα 2. Η εικόνα του δικτύου πριν τις εργασίες.

Εικόνα 3. Ο εκσκαφέας του Νικ. Λεντάκη ξεκινά την παρέμβασή του.

Εικόνα 4. Ο εκσκαφέας προχωρά ανοίγοντας την πρόσβαση προς τα φρεάτια.

Εικόνα 5. Ο εκσκαφέας ολοκλήρωσε το έργο του.

Εικόνα 6. Ο Γιώργος Κ. Χατζηπαπάς αδειάζει τα φρεάτια από τα φερτά υλικά (α).

Εικόνα 7. Ο Γιώργος Κ. Χατζηπαπάς αδειάζει τα φρεάτια από τα φερτά υλικά (β).

Εικόνα 8. Η έξοδος του ανώτερου φρεατίου ήδη ανοιχτή.

Εικόνα 9. Το νερό ρέει ανεμπόδιστα, αλλά εκτός δικτύου.

Εικόνα 10. Ο Γιώργος Κ. Χατζηπαπάς επιθεωρεί την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου.

Εικόνα 11. Ο Γιώργος Κ. Χατζηπαπάς εισέρχεται στο φρεάτιο.

Εικόνα 12. Ο Γιώργος Κ. Χατζηπαπάς εξέρχεται από το φρεάτιο.