Αρχοντούλα Διακογεωργίου - Μανόλης Σοφός: Επιμορφωτικές συναντήσεις για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα Δωδεκάνησα

Αρχοντούλα Διακογεωργίου - Μανόλης Σοφός: Επιμορφωτικές συναντήσεις για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα Δωδεκάνησα

Mε μεγάλη χαρά και επιτυχία πραγματοποιήσαμε σε συνεργασία με τον εξαίρετο συνάδελφο κ. Μανόλη Σοφό τις Επιμορφωτικές μας Συναντήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023 για τους εκπαιδευτικούς της 1ης και της 5ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Δωδεκανήσου που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της πόλης της Ρόδου.

Την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023 για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα χωριά και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023 για τους εκπαιδευτικούς των νησιών Κω και Καλύμνου.

Η θεματολογία των Επιμορφωτικών μας Συναντήσεων είχε τα παρακάτω θέματα:

Σχολική βία και Εκφοβισμός / Συνέπειες της σχολικής βίας και του εκφοβισμού/Εντοπισμός περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού/ Ο «νταής/εκφοβιστής»/ Το «θύμα»

Συνοπτική λίστα ενδείξεων εκδήλωσης περιστατικού σχολικής βίας και εκφοβισμού

Πρόληψη και Διαχείριση περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού

Ο ρόλος του Διευθυντή στην πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού

Βήματα για τη διαχείριση περιστατικών βίας και εκφοβισμού

Παρουσίαση και Ανάλυση Μελετών Περίπτωσης του Σχολικού εκφοβισμού- Βιωματικά Εργαστήρια με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ομάδες εργασίας.

Αξιολόγηση του μαθητή: Περιγραφική Αξιολόγηση:

Έννοια της αξιολόγησης,

Ιστορική αναδρομή της αξιολόγησης,

Χαρακτηριστικά, είδη και τεχνικές της Τεχνικές αξιολόγησης

Θετικά και αρνητικά στοιχεία της αριθμητικής αξιολόγησης

Στόχοι της περιγραφικής αξιολόγησης

Πορεία Περιγραφικής Αξιολόγησης

Τα πλεονεκτήματα της περιγραφικής αξιολόγησης

Προϋποθέσεις για θετικά αποτελέσματα από την περιγραφική αξιολόγηση

Στάδια εφαρμογής της περιγραφικής αξιολόγησης

Μειονεκτήματα της περιγραφικής αξιολόγησης

Υποδείγματα Περιγραφικής Αξιολόγησης

Παραγωγή Γραπτού λόγου:

Κειμενοκεντρικό – Διαδικαστικό μοντέλο παραγωγής γραπτού λόγου.

Προτάσεις Δραστικοτήτων με βάση το Διαδικαστικό μοντέλο παραγωγής γραπτού λόγου.

Προτάσεις Δραστηριοτήτων βελτίωσης του αρχικού κειμένου με βάση το Κειμενοκεντρικό – Διαδικαστικό μοντέλο παραγωγής γραπτού λόγου.

Δραστηριότητες βελτίωσης σε επίπεδο λέξεων.

Δραστηριότητες βελτίωσης σε επίπεδο προτάσεων

Δραστηριότητες βελτίωσης σε επίπεδο παραγράφου

Στάδια με παραδείγματα

Προσυγγραφικό στάδιο

Συγγραφικό στάδιο

Μετασυγγραφικό στάδιο- Αυτοδιόρθωση γραπτού

Αυτοαξιολόγηση

Ο ρόλος του δασκάλου σ’ ένα Διαπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον- Υποστηρικτικοί θεσμοί για την εκπαίδευση των μαθητών προσφύγων:

Έννοια της Διαπολιτισμικότητας

Γενικές αρχές και μοντέλα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτική επάρκεια και εκπαιδευτική ετοιμότητα

Δαιπολιτισμική επάρκεια και Διαπολιτισμική ετοιμότητα

Ο ρόλος του δασκάλου σ’ ένα Διαπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον

Πρόσβαση των μαθητών προσφύγων στο σχολείο

Υποστηρικτικοί θεσμοί: Τάξεις Υποδοχής- Δομή Υποδοχής για την Εκπαίδευση των προσφύγων

Προτάσεις διδασκαλίας στα πλαίσια των τάξεων υποδοχής

Παρουσίαση λογοτεχνικών έργων με θέμα τη Διαπολιτισμικότητα- Αναφορές για τη Διαπολιτισμικότητα στα Ανθολόγια Λογοτεχνικών κειμένων του Δημοτικού Σχολείου.

Μαθησιακή ετοιμότητα:

-Έννοια της μαθησιακής ετοιμότητας

-Δραστηριότητες και παραδείγματα μαθησιακής ετοιμότητας

Εισήγηση της Συμβούλου Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης Κόζα Χρυσάνθης με θέμα: Ενταξιακή Εκπαίδευση και Συμπερίληψη
Συμπεράσματα – Συζήτηση
Ευχαριστούμε θερμά τη συνάδελφο Χρυσάνθη Κόζα για την ενδιαφέρουσα εισήγηση καθώς και τους συναδέλφους διευθυντές που μας φιλοξένησαν στις σχολικές τους μονάδες για την υλοποίηση των Επιμορφωτικών μας Συναντήσεων:
– κ. Γιώργο Λεριά- Διευθυντή του 6ου Δημοτικού Σχολείου πόλεως Ρόδου και τον εκπαιδευτικό κ. Σαράντη Μπαλασκά για την προσφορά του και την υποστήριξη σε θέματα τεχνολογίας καθώς και τον συνάδελφο κ. Μιχάλη Παπαστεφάνου.
– κ. Ελένη Μπύρου – Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλυθιών Ρόδου και τους εκπαιδευτικούς κ. Μανόλη Κορονέλλο και Σωτήρη Καραμουσλή για την πολλαπλή στήριξη.
– Κ. Παναγιώτη Κανύχη, Διευθυντή του 1ου Πειραματικού Σχολείου Πόλεως Ρόδου για την παροχή του Εργαστηρίου Πληροφορικής για την εξ αποστάσεως Επιμορφωτική Συνάντηση των νησιών Κω και Καλύμνου.
Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης: Διακογεωργίου Αρχοντούλα- Σοφός Μανόλης
10.9.2023
Καρπαθιακά Νέα