Σε ασφαλτόστρωση οδού στον Μυρτώνα προχωρά ο Δήμος Καρπάθου

Σε ασφαλτόστρωση  οδού στον Μυρτώνα προχωρά ο Δήμος Καρπάθου

 

Σε ασφαλτόστρωση  οδού στον Μυρτώνα προχωρά ο Δήμος Καρπάθου με τον  ανοικτό διαγωνισμό που  έχει ήδη προκυρύξει.  Συγκεκριμένα, ο  τίτλος του έργου είναι “Βελτίωση-Ασφαλτόστρωση οδού εντός ορίων οικισμού Μυρτώνα” με προϋπολογισμό  400.000,000  Ευρώ με ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός  θα πραγματοποιηθεί  με χρήση της πλατφορμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gr.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους μέσω της προαναφερόμενης πλαφόρμας μέχρι και την  Δευτέρα  24 Ιουλίου  2023 και ώρα 14:00.

Πληροφορίες δίνονται από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Δημ.  Γεργατσούλη  στο τηλ. 22453-60139.  

 

Κάρπαθος   06   Ιουλίου  2023

Ο   Δήμαρχος   Καρπάθου

Ιωάννης   Θεμ.   Νισύριος

6.7.2023

Καρπαθιακά Νέα