Η ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου προς Σκάφη Κάσου από την Περ. Νοτίου Αιγαίου

Η ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου προς Σκάφη Κάσου από την Περ. Νοτίου Αιγαίου
Στο πλαίσιο της υποστηρικτικής λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στους νησιωτικούς δήμους και κυρίως προς εκείνους που δεν διαθέτουν επαρκείς τεχνικές υπηρεσίες, ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκριτος, υπέγραψαν Προγραμματική Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου προς Σκάφη Νήσου Κάσου» προϋπολογισμού 282.500,00 ευρώ.
Βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες φορέα υλοποίησης του έργου, δηλαδή ωρίμανση, δημοπράτηση, παρακολούθηση, παραλαβή και παράδοση αυτού, επειδή ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου, ως κύριος του έργου, δεν καλύπτει τις απαιτήσεις διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.
Το έργο αφορά στην ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου χωματόδρομου προς Σκάφη, μήκους 2, χλμ.
Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης είναι 15 μήνες από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης με τον ανάδοχο.
Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης λήγει με την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργία, από την Περιφέρεια στον Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 282.500,00 ευρώ και χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.
Το Γραφείο Τύπου