Ευχαριστήρια επιστολή της ΟΜΟΝΟΊΑΣ ΑΠΕΡΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ προς τον Αθανάσιο Μαρτίνο

Ευχαριστήρια επιστολή της ΟΜΟΝΟΊΑΣ ΑΠΕΡΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ προς τον Αθανάσιο Μαρτίνο