Αίτηση για παύση επιβολής δημοτικών τελών από το δικηγορικό γραφείο της Αθηνάς Πάχου

Αίτηση για παύση επιβολής δημοτικών τελών από το δικηγορικό γραφείο της Αθηνάς Πάχου

Οι επιχειρήσεις που δε λειτουργούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως τα εποχιακά λειτουργούντα ξενοδοχεία, απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά, υπό τον όρο υποβολής σχετικού αιτήματος στον αρμόδιο Δήμο.

Το δικηγορικό γραφείο της Αθηνάς Πάχου πρόκειται να υποβάλλει αίτηση στο Δήμο Καρπάθου, εκπροσωπώντας όσους ξενοδόχους ενδιαφέρονται. Όπως μάλιστα όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η κα Παχου:

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εφαρμοστεί ο νόμος προς όφελος των επιχειρηματιών της Καρπάθου.

Οι ξενοδόχοι ή  άλλοι επιχειρηματίες, ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Αθηνά Πάχου στο τηλέφωνο 6977354248.