Αθώοι οι τουριστικοί πράκτορες που καταμηνύθηκαν από τον Δήμο Καρπάθου για υπηρεσίες που πρόσφεραν… δωρεάν!  

Αθώοι οι τουριστικοί πράκτορες που καταμηνύθηκαν από τον Δήμο Καρπάθου για υπηρεσίες που πρόσφεραν… δωρεάν!     

Αθώοι κρίθηκαν από το Τριμε