Το ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΧΙΟΣ στη θέση του ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΤΜΟΣ (Σε συγκεκριμένες ημερομηνίες)

Το ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΧΙΟΣ στη θέση του ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΤΜΟΣ (Σε συγκεκριμένες ημερομηνίες)

 

Την αντικατάσταση του Ε/Γ-Ο/Γ ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΤΜΟΣ Ν.Π.12119 από το Ε/Γ-Ο/Γ ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΧΙΟΣ Ν.Π. 10883 αποφάσισε το Υπουργείο Ναυτιλίας.

Πρόκειται για τα χρονικά διαστήματα από 04/06/2022 έως και 18/06/2022 καθώς και απο 24/07/2022 έως και 03/09/2022 στις γραμμές των υπό στοιχεία (δ) έως (η) συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του προοιμίου της παρούσας, με μισθώματα α) €25.892,52 για την υπό στοιχείο (δ) σύμβαση, β) €30.108,22 για την υπό στοιχείο (ε) σύμβαση, γ) €45.588,23 για την υπό στοιχείο (στ) σύμβαση, δ) €28.588,69 για την υπό στοιχείο (ζ) σύμβαση και ε) €22.985,19 για την υπό στοιχείο (η) σύμβαση, ανά πλήρες δρομολόγιο.

2.Πρόσδεση, παραμονή και αγκυροβολία σε λιμένες προσέγγισης πραγματοποιείται σύμφωνα με υποδείξεις οικείων Λιμενικών Αρχών.

3.Δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΧΙΟΣ Ν.Π. 10883 κατά τα ως άνω χρονικά διαστήματα, εκτελεστούν σύμφωνα με επισυναπτόμενο πίνακα δρομολογίων, υπό την προϋπόθεση έγκαιρης και ευρείας ενημέρωσης επιβατικού κοινού με μέριμνα και ευθύνη πλοιοκτήτριας εταιρείας καθώς και ανάληψης υποχρεώσεών της που απορρέουν από τις διατάξεις του υπό στοιχείου (β) νόμου της παρούσας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις εν λόγω συμβάσεις και στις (ιβ) αποφάσεις.

Οι γραμμές στις οποίες θα αντικατασταθεί το Ε/Γ-Ο/Γ ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΤΜΟΣ Ν.Π.12119 από το Ε/Γ-Ο/Γ ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΧΙΟΣ Ν.Π

δ)Την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.81/46423/2020/17-07-2020 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΡΟΔΟΣ – ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ και επιστροφή»,
ε) Την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.82/46421/2020/17-07-2020 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών: (α) «ΡΟΔΟΣ – ΚΑΡΠΑΘΟΣ -ΚΑΣΟΣ – ΡΟΔΟΣ» και (β) «ΡΟΔΟΣ – ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΡΟΔΟΣ»,
στ) Την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.04/14813/2021/26-02-2021 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ή ΛΑΥΡΙΟ –ΠΑΤΜΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ – ΛΕΡΟΣ –ΚΑΛΥΜΝΟΣ- ΚΩΣ – ΣΥΜΗ –ΡΟΔΟΣ και επιστροφή.»,
ζ) Την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.05/14822/2021/26-02-2021 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ή ΛΑΥΡΙΟ – ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ – ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΚΩΣ – ΝΙΣΥΡΟΣ – ΤΗΛΟΣ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή.»,
η)Την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.06/14860/2021/26-02-2021 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής « ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ή ΛΑΥΡΙΟ – ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΚΩΣ – ΝΙΣΥΡΟΣ – ΤΗΛΟΣ – ΣΥΜΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή.»