Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου ψήφισε χωρίς να γνωρίζει το σχέδιο ανάπλασης στα Πηγάδια;

Εγκρίθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2022, με πλειοψηφία, από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου, το πρακτικό του διαγωνισμού «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» για την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό…

Οι ΑΛΛΑΓΕΣ στην 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022 ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Το 1ο Θέμα στην ημερήσια Διάταξη από 12-09-2022 της Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου εισηγήθηκε ο ασκών τα καθήκοντα Δημάρχου Εμμανουήλ Παραγυιός. .Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του…

21 νέες προσλήψεις αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου

Στην έκτακτη Συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου, η οποία έγινε την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ ο  προγραμματισμός προσλήψεων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το έτος 2023 να…