Ορίστηκε 3μελής επιτροπή συντήρησης - επισκευής οχημάτων/μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου 2024

Συγκροτούμε Επιτροπή Επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων/μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου έτους 2024, αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους του Δήμου Καρπάθου: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 1. Παραγυιός Βασίλης , Ειδικότητας ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων 2.…

Τα 23 μέλη της νέας ομάδας εργασίας Τουρισμού ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. Φελλουζής Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Τη σύσταση ομάδας εργασίας συμβουλευτικού – γνωμοδοτικού χαρακτήρα, η οποία μεταξύ άλλων, θα ασχολείται με…

Κάλεσμα Αντιδημάρχου Καρπάθου για τακτοποίηση οφειλών στην ύδρευση-αποχεύτευση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Τμήμα Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Καρπάθου υπενθυμίζει στους συνδημότες μας, όπως τακτοποιήσουν τις οφειλές τους. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου είναι πρόθυμη να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά…

ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Συγκροτείται Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την παρακολούθηση του έργου των σχολικών επιτροπών, ως ακολούθως: α. ΜΗΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,…