Το πρόγραμμα δακοκτονίας στο δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου. Θετικός ο εισηγητής Αντιδ. Γεώργιος Δήμαρχος

Το πρόγραμμα δακοκτονίας στο δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου. Θετικός ο εισηγητής Αντιδ. Γεώργιος Δήμαρχος