Προτάσεις της επιτροπής Επαρχείου Καρπάθου - ΗΝ Κάσου για τους δασικούς χάρτες

Προτάσεις της επιτροπής Επαρχείου Καρπάθου - ΗΝ Κάσου για τους δασικούς χάρτες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ

-ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ-

 

Πρόεδρος Νικολαίδου Μουτσινά Καλλιόπη, Έπαρχος, Πρόεδρος,

 

Εκπρόσωπος Δήμου Καρπάθου , Δήμαρχος κ. Γιάννης Νισύριος

 

Εκπρόσωπος Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου Κων/νος Περσελής του Δημητρίου, Αντιδήμαρχος, Πολ/κός Μηχανικός, μέλος,

 

Εκπρόσωπος Μόνιμης Επιτροπής ΤΕΕ

Νικόλαος Μπερτζουάνης , Αρχ/νας Μηχ/κός, μέλος

 

Εκπρόσωπος Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου,

Μιχαήλ Ιωαννίδης , Δικηγόρος, Εισηγητής.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Από την όλη διαδικασία ανάρτησης των «Δασικών Χαρτών», αποδεικνύεται μια βιαστική και απόλυτα πρόχειρη εργασία-μελέτη, με την οποία είναι φανερή η μεταφορά του συνολικού προβλήματος των Δασικών Χαρτών στον κάθε πολίτη-ιδιοκτήτη έκτασης, ο οποίος καλείται να δαπανήσει μεγάλα ποσά και προσωπικό χρόνο, για να αποδείξει αδιαμφισβήτητους ισχυρισμούς, που είναι γνωστοί στην ίδια την Δση Δασών Δωδεκανήσου, όπως πράξεις χαρακτηρισμού, τελεσιδικίες κλπ, πλην όμως παρελήφθησαν. Ωστόσο την υποχρέωση της όσο το δυνατόν σαφέστερης, πληρέστερης και ακριβέστερης, αλλά προπάντων δίκαιης αποτύπωσης της κατάστασης χωρίς σφάλματα, ανακρίβειες και αδικίες και προπάντων την καταχώρηση και αναφορά σ¨ αυτούς όλων των υπαρχόντων διοικητικών πράξεων, έχει αποκλειστικά η διοίκηση προ της αναρτήσεως.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ- Η.Ν.ΚΑΣΟΥ

 

1) Όπως πληροφορηθήκαμε, για την κατάρτιση και ανάρτηση των Δασικών Χαρτών της Καρπάθου και της Ηρωικής Νήσου Κάσου ελήφθησαν υπόψη αεροφωτογραφίες ΜΟΝΟ του έτους 1960 , χωρίς να λαμβάνεται υπόψη οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προϋπάρχον του χρόνου αυτού. Ετσι κατά προκλητικά απαράδεκτο τρόπο εμφανίζονται τα ακίνητα των συμπατριωτών μας, σαν να δημιουργήθηκαν εξ αρχής το έτος 1960, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προηγούμενη κατάσταση τους.

 

Δεν λαμβάνεται υπόψη το γνωστό τοις πάσι γεγονός, ότι δηλ. τουλάχιστον καθ όλη την διάρκεια του α’ και β’ παγκοσμίου πολέμου, αλλά και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1950 τα περισσότερα των ακινήτων, που σήμερα χαρακτηρίζονται Δάση ή Δασικές ή Χορτολιβαδικες εκτάσεις βεβαίως αποτελούσαν καλλιεργημένα αγροκτήματα, με αδιαμφισβήτητα στοιχεία καλλιέργειας (τοίχους , αλώνια, αγροικίες , αναβαθμίδες-λώρους, φυτεύσεις κλπ), από την καλλιέργεια των οποίων επί δεκαετίες επιβίωσαν οικογένειες και των οποίων βέβαια η καλλιέργεια σταμάτησε, λόγω της αναπόφευκτης μαζικής μετανάστευσης και αστυφιλίας των νησιωτών και συνακόλουθα εγκατάλειψης της γεωργίας, αλλαγής του τρόπου βιοπορισμού κλπ.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

1.α) Στους Δασικούς Χάρτες , όπως αποτυπώνεται η όποια βλάστηση θα πρέπει την ίδια ώρα για λόγους δικαιοσύνης και ίσης αντιμετώπισης να αναφέρονται και τα στοιχεία της καλλιέργειας, να γίνεται άμεσα χαρακτηρισμός ως αγροκτήματος και μετά αιτιολογημένα και ευνοϊκά να εξετάζεται εάν υπάρχει βλάστηση ικανή να προσδώσει τον χαρακτήρα δάσους ή δασικής βλάστησης. Είναι αδιανόητο τις εκτάσεις μ αυτά τα αδιαμφισβήτητα στοιχεία καλλιέργειας (τοίχους, βαθμίδες, αλώνια κλπ) να τα αμφισβητεί το δημόσιο (στηριζόμενο μόνο στον χαρακτηρισμό που το ίδιο με τα όργανα του προσέδωσε) και ο πολίτης να καλείται να αποδείξει τα δικαιώματα του σ αυτές, προσφεύγων σε πολύχρονες και πολυδάπανες δικαστικές διενέξεις απέναντι στο πανίσχυρο Ελληνικό Δημόσιο, ως τούτο να έκτισε τους τοίχους, τα αλώνια, τις αγροικίες κλπ στα νησιά μας.

 

β) Λόγω της έλλειψης και εν τέλει λήψης υπόψη κατά την κατάρτιση των χαρτών μόνο αεροφωτογραφιών του 1960 και σε περίπτωση παντελούς ή μη ακριβούς εμφάνισης των στοιχείων αυτών απαραιτήτως να προηγηθεί κάθε ανάρτησης η διενέργεια αυτοψίας, όπως μέχρι σήμερα γίνεται για την έκδοση κάθε πράξης χαρακτηρισμού κάθε ακινήτου.

 

γ) Να τροποποιηθεί το άρθρο 67 του Ν. 998/1979 και η υπουργική απόφαση 136255/683 (ΦΕΚ 767/2016) με τα οποία αντιμετωπίζονται οι αγροί που δασώθηκαν και στους χάρτες αναφέρονται με το ΑΔ.

 

………………………………….

 

2.) Στην παραγ. 1α του άρθρου 67 του Ν. 998/1079 προβλέπεται η διαδικασία με την οποία οι αγροί που δασώθηκαν αναγνωρίζονται ως ιδιωτικές εκτάσεις από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση !!!. Όμως ως απαραίτητη προϋπόθεση της αναγνώρισης ορίζεται ότι ο ιδιώτης … «υποχρεούται να προσκομίσει τίτλους ιδιοκτησίας , οι οποίοι ανάγονται πριν από την 23 Φεβρουαρίου 1946 και έχουν μεταγραφεί».

 

ΟΥΔΕΙΣ όμως ιδιοκτήτης ακίνητου στην Κάρπαθο ή στην Κάσο, που καλείται να εξακολουθήσει την διαδικασία αυτή, κατέχει τίτλο ιδιοκτησίας μεταγεγραμμένο προ του 1946. Ούτε στην Κάρπαθο ούτε στην Κάσο υπήρχε Υποθηκοφυλακείο προ του 1946 ούτε βέβαια κτηματολόγιο.

Υποθηκοφυλακείο στην Κάρπαθο και Κάσο λειτούργησε για πρώτη φορά το έτος 1949. Πως λοιπόν εκκαλούμεθα να πράξουμε το αδύνατο και μάλιστα επί εκτάσεων με ολοφάνερα και αδιαμφισβήτητα στοιχεία καλλιέργειας ;;;;

 

Την ίδια ώρα ο αναγνωρισμένος από το δίκαιο μας θεσμός της χρησικτησίας, ως τρόπος κτήσεως κυριότητας προπάντων στα νησιά, λόγω έλλειψης τίτλων προ του 1946, δεν αναγνωρίζεται στις δίκες με αντίδικο το Δημόσιο !!!.

 

Έτσι με αυτό το νομικό πλαίσιο ΟΥΤΕ ΕΝΑ αγρόκτημα που δασώθηκε στην Κάσο και στην Κάρπαθο θα αναγνωρισθεί ως ιδιωτικό κατά το άρθρο 57 του Ν. 998/1979.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

2.α) Αγροί με αδιαμφισβήτητα παλαιά στοιχεία καλλιέργειας (τοίχους κλπ) να αποδίδονται άμεσα στους ιδιοκτήτες τους.

Η κυριότητα κάθε ακίνητου να αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο μέσο και με κάθε νόμιμο τρόπο κτήσης αυτής (χρησικτησία), χωρίς να τίθενται περιορισμοί (όπως οι παραπάνω) , που εκ των προτέρων καθιστούν το Δημόσιο μη αντιμετωπίσιμο και οδηγούν όλες τις ιδιοκτησίες σ αυτό.

 

β) Άμεση ανατροπή του τεκμηρίου Κυριότητας υπέρ του Δημοσίου του αρθ. 62 του Ν. 998/1979) και στα Δωδεκάνησα, όπως εκτός των άλλων επιβάλλει συνταγματική επιταγή ίσης μεταχείρισης πολιτών

 

……………………………………………

 

3) Αλλά ακόμα και εάν αναγνωρισθεί ιδιωτικό και το οποίο αργότερα απέκτησε χαρακτήρα δασικής έκτασης και πάλιν η χρήση του περιορίζεται ΜΟΝΟ για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση. (παρ. 1β του αρθρου 67 του Ν. 998/1979).

 

Αγνοεί δηλ. παντελώς η διάταξη αυτή το πασίγνωστο γεγονός, ότι λόγω της απόλυτης αλλαγής της οικονομίας των νησιών (τουριστική ανάπτυξη, μη υπάρχουσα βεβαίως το …. 1960 !!!) οι αγροί τώρα πια έχουν αποκτήσει άλλη χρησιμότητα, άλλο προορισμό και άλλες δυνατότητες και ευκαιρίες αξιοποίησης.

 

Ούτε αυτό το πασιφανές γεγονός της ραγδαίας δηλ. αλλαγής της χρησης γης στα νησιά μας μπορεί να αντιληφθεί η δασική νομοθεσία, που ρυθμίζει τους δασικούς χάρτες !!!, αλλά αντίθετα κατά τρόπο αναχρονιστικό περιορίζει την χρηση των εκτάσεων αυτών , ως να βρισκόμαστε ακόμη στην δεκαετία του 1950-1960 !!!

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

 

3.α) Η χρήση των αγροκτημάτων, που μεταγενέστερα δασώθηκαν και αναγνωρίστηκαν ως ιδιωτικά, να μην περιορίζεται μόνο σε αγροτική χρήση (που εκ των πραγμάτων έχει εγκαταλειφθεί προ δεκαετιών) αλλά και σε κάθε δικαιούμενη χρήση, με ταυτόχρονη υποχρέωση του ιδιοκτήτη να αντικαταστήσει στο υπόλοιπο ακίνητο του την βλάστηση που καταστράφηκε από τυχόν ανέγερση κτίσματος κλπ.

 

4) Χορτολιβαδικές εκτάσεις .

Κατά το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 998/1979 κατά διαφορετικό τρόπο αντιμετωπίζονται οι χορτολιβαδικές εκτάσεις, ανάλογα εάν βρίσκονται σε ημιορεινές, ορεινές κλπ περιοχές ή σε πεδινές περιοχές.

Κατά το άρθρο 3 παρ. 6 του Ν.998/1979 οι χορτολιβαδικές εκτάσεις της περίπτωσης α της παραγράφου 5 του νόμου αυτού δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας εάν στις αεροφωτογραφίες του 1960 εμφάνιζαν αγροτική μορφή.

 

Ακόμη κατά το ΠΔ 32/2016 (ΦΕΚ 46Α) χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκεται σε πεδινή και ομαλής κλίσης περιοχή εξαιρείται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

 

Από το όλο περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη της Καρπάθου και της Κάσου είναι οφθαλμοφανέστατη και ανεξήγητη η αντίφαση στον χαρακτηρισμό εκτάσεων, η οποία φυσικά δημιουργεί στην κοινωνία μας διάχυτη την αίσθηση κατάφορης αδικίας, αφού εκτάσεις με την ίδια ή μεγαλύτερη δασική βλάστηση χαρακτηρίζονται αγροί, ενώ ακίνητα με την ίδια ή λιγότερη βλάστηση χαρακτηρίζονται δάση ή δασικές εκτάσεις !!!. Και αυτό το γεγονός είναι βεβαίως αποτέλεσμα της βιαστικής και μη ενδελεχούς εκτίμησης των δεδομένων.

Ακόμη εκτάσεις σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές , οι οποίες (εκτάσεις) δεν είχαν ούτε έχουν οιαδήποτε σχέση και οργανική ενότητα με δάση ή δασικές εκτάσεις, και με ελάχιστη βλάστηση (σχοίνα πάνω σε τοίχους, ασπάλαθους, αστοιβίδες, και χωρίς ίχνος πεύκου κλπ) χαρακτηρίζονται δασικές εκτάσεις ή δάση !!!.

ΠΡΟΤΑΣΗ

4.α) Κάθε χορτολιβαδική έκταση ανεξαρτήτως της θέσης της να μην δεσμεύεται από την δασική νομοθεσία, άλλως να αυξηθούν τα μεγέθη των κλίσεων, του υψομέτρου από την θάλασσα κλπ.

……………………………..

5) Στο παρελθόν είχαν εκδοθεί από την Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου πράξεις χαρακτηρισμού ακίνητων ως γεωργικών εκτάσεων, χωρίς οιαδήποτε δηλ. δασική δέσμευση, για τις οποίες πράξεις δεν απαιτείτο ούτε εζητείτο η δημοσίευση της κλπ. Οι κατέχοντες αυτές τις πράξεις προχώρησαν νομίμως στην ανέγερση κτισμάτων επί των ακίνητων τους (οικίες, ξενοδοχεία κλπ) και σε κάθε περίπτωση είχαν και έχουν την δικαιολογημένη και βάσιμη πεποίθηση, ότι τα ακίνητα τους διατηρούν τον βεβαιωμένο αυτόν χαρακτήρα.

Για τον κάθε πολίτη είναι αδιανόητο σήμερα η ίδια η διοίκηση να αγνοεί τις πράξεις, που ίδια εξέδωσε και με τις οποίες τα προηγούμενα χρόνια χαρακτήριζε ακίνητα ως αγρούς !!!

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

 

5.α) Να ληφθούν υπόψη και να αποτυπωθούν στους Δασικούς Χάρτες από την ίδια την διοίκηση ή τον μελετητή όλες οι πράξεις χαρακτηρισμού, που εξέδωσε η Δση Δασών Δωδεκανήσου (τελεσίδικες ή μη), με τις οποίες ακίνητα χαρακτηρίστηκαν στο παρελθόν γεωργικές εκτάσεις, και από τις οποίες διήλθε τεράστιο χρονικό διάστημα χωρίς διατύπωση αντίρρησης εκ μέρους της διοίκησης και στις οποίες βεβαίως οι ιδιοκτήτες εδραίωσαν πεποίθηση , ότι τα ακίνητα τους διατηρούν αυτόν τον αγροτικό χαρακτήρα, χρησιμοποίησαν τις βεβαιώσεις αυτές , ανήγειραν κτίσματα κλπ .  ……………………………

6) Ακόμη στους χάρτες που αναρτήθηκαν προσδιορίζονται εντελώς εσφαλμένα τα όρια οικισμών με αποτέλεσμα μεγάλες εκτάσεις να μένουν εκτός του Δασικού Χάρτη, αν και κυρίως αυτές είναι οι εκτάσεις, που παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον αξιοποίησης και τελικά να μην επιτυγχάνεται αυτό που επιδιώκουν oι χάρτες , δηλαδή το ξεκάθαρο πλαίσιο ανάπτυξης δραστηριοτήτων.

 

……………………………..

 

7) Ακόμη εντός αναδασωτέων εκτάσεων υπάρχουν αδιαμφισβήτητες αγροτικές εκτάσεις. Υποχρέωση της διοίκησης προ της ανάρτησης ήταν να ανακαλέσει την απόφαση αναδάσωσης γι αυτές τις εκτάσεις. Όμως και την παράλειψη της αυτή την μεταφέρει στον πολίτη.

…………………………………………

8) Με την παρούσα ανάρτηση ακόμη και υλοποιημένοι δημοτικοί, αγροτικοί κλπ δρόμοι χαρακτηρίζονται δάση ή δασικές εκτάσεις και για την εξασφάλιση τους καλούνται οι Δήμοι να υποβάλλουν αντιρρήσεις. Οι εγγενείς και γνωστές δυσκολίες αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού από τους Ο.Τ.Α θέτει σε κίνδυνο την διατήρηση των δρόμων αυτών επί των οποίων όμως ανεγέρθησαν οικίες, τουριστικές και άλλες επιχειρήσεις κλπ και οι οποίοι εξυπηρετούν από δεκαετιών αυτές. Τυχόν αδράνεια ή μη πλήρης αντιμετώπιση εκ μέρους των ΟΤΑ του προβλήματος αυτού, προπάντων μέσα στα στενά χρονικά περιθώρια που τίθενται , οι συνέπειες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις των , αλλά και την συνολική ανάπτυξη θα είναι καταστροφικές.

 

………………………………………

 

9) Όπως είναι γνωστό σ όλους , λόγω της υπάρχουσας ακόμη πανδημίας θεσμοθετήθηκε και ισχύει η αναστολή νομίμων προθεσμιών προπάντων προσφυγών , ενστάσεων, ενδίκων μέσων κλπ για ευνόητους και γνωστούς λόγους.

Στην προκειμένη περίπτωση γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Δηλ. θεσμοθετούνται νέες προθεσμίες, οι οποίες τρέχουν και μάλιστα σε μια περίοδο που η Κάρπαθος, η Ρόδος και άλλα νησιά της Δωδεκανήσου ευρίσκοντο ή βρίσκεται στο κόκκινο ή σε δύσκολους περιορισμούς !!!. Και βέβαια ουδόλως αξιολογείται το γεγονός, ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ιδιοκτητών, που θα επιθυμούσαν να προβάλλουν αντιρρήσεις, όχι μόνο βρίσκονται εκτός Καρπάθου και δη σε ξένες χώρες, αλλά κυρίως βρίσκονται σε περιορισμό μετακινήσεων κλπ, ευρισκόμενοι σε αδυναμία αξιόπιστης προετοιμασίας της άμυνας των.

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΖΗΤΑΜΕ

 

1) Την άμεση απόσυρση του συνόλου της ανάρτησης.

 

2) Νέα ανάρτηση μετά την επιβεβλημένη αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου και μετά τις διορθώσεις – συμπληρώσεις κατά τα παραπάνω, ανάρτησης δασικών χαρτών.

 

 

Είμαστε βέβαιοι, ότι οι παραπάνω βάσιμες προτάσεις μας, στις οποίες αποτυπώνονται οι ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα των δύο νησιών μας , θα αξιολογηθούν και θα γίνουν δεκτές, ούτως ώστε το χρήσιμο εργαλείο της ολοκλήρωσης των Δασικών Χαρτών, να μην οδηγήσει τελικά στην εξαφάνιση της συντριπτικής πλειοψηφίας των ατομικών ιδιοκτησιών, και στον τερματισμό κάθε προοπτικής ανάπτυξης.

Η μόνη δυνατή λύση και πρόταση είναι η άμεση απόσυρση της ανάρτησης αυτής , η εκ νέου μελέτη με ουσιαστική αυτοψία του χώρου, με αποδοχή χαρακτηρισμών της υπηρεσίας διαχρονικά, με διαβούλευση, αλλά και με νομοθετικές παρεμβάσεις και διοικητικές οδηγίες που θα αποκαθιστούν το κράτος δικαίου την ισονομία των πολιτών και την κοινή λογική.