ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Στεγασμένη αντιπυρική ζώνη θα δημιουργηθεί στο δάσος της Αγίας Κυριακής

ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Στεγασμένη αντιπυρική ζώνη θα δημιουργηθεί στο δάσος της Αγίας Κυριακής

30.7.2023

Καρπαθιακά Νέα