Εγκρίθηκε η 2η τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2022 Δήμου Καρπάθου

Εγκρίθηκε η 2η τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2022 Δήμου Καρπάθου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου στις 12 Σεπτεμβρίου 2022, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε και ενέκρινε ΜΕ ΕΠΤΑ (07) ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΩΝ (3) την τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος 2022.

Θετικά ψήφισαν επτά (7) :

1)Βασιλαράκης Εμμανουήλ 2) Δήμαρχος Γεώργιος
3) Διακολιός Μιχαήλ
4) Παραγυιός Εμμανουήλ 5) Πρωτόπαπας Μηνάς

6) Σακέλλης Κομνηνός
7) Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ

Αρνητικά ψήφισαν τρεις (3) ήτοι: 1)Μανωλάκης Μιχαήλ
2)Ζανάκης Δημήτριος
3) Τσέρκης Εμμανουήλ

Δείτε τις αλλαγές στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2022: