Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2022: Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Δωδεκανήσων αύξηση +167 χιλ./+6,3%

Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2022: Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Δωδεκανήσων αύξηση +167 χιλ./+6,3%

Το στατιστικό δελτίο για τις ταξιδιωτικές αφίξεις αλλά και τους δείκτες ποιότητας για τον Αύγουστο εξέδωσε το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

Διεθνείς αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022 καταγράφηκαν 15,4 εκατ. αεροπορικές αφίξεις έναντι 15,6 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -1,1%/-174 χιλ. αφίξεις.

Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 178 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -52,6%/-198 χιλ., τον Φεβρουάριο 222 χιλ. Αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -37,9%/-136 χιλ. ενώ τον Μάρτιο καταγράφηκαν 338 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά -31,6%/-156 χιλ. αφίξεις.

Τον Απρίλιο σημειώθηκαν 1,1 εκατ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -10,3%/-126 χιλ. και τον Μάιο σημειώθηκαν 2,2 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση -5,1%/-120 χιλιάδες. Τον Ιούνιο οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 3,2 εκατ. ενώ για πρώτη φόρα το 2022 σημειώθηκε αύξηση κατά +53 χιλ./+1,7%. Τον Ιούλιο η αύξηση επιταχύνθηκε κατά +339 χιλ./+8,9% και οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 4,2 εκατ., σε αντίθεση με τον Αύγουστο που σημειώθηκε μικρότερη αύξηση κατά +170 χιλ./+4,5% καθώς οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 4 εκατομμύρια.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών καταγράφηκαν 3,6 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -775 χιλ./-17,5%.

Στο αεροδρόμιο της Μυκόνου σημειώθηκε αύξηση +88 χιλ./+22,9% ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 471 χιλ. και στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης καταγράφηκαν 626 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +225 χιλ./+56,0%.

Όλες οι γεωγραφικές ενότητες καταγράφουν αύξηση την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2022, σε σύγκριση με το αντίστοιχη περίοδο του 2019. Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Δωδεκανήσων ανήλθαν σε 2,8 εκατ. σημειώνοντας αύξηση +167 χιλ./+6,3%. Στις Κυκλάδες σημειώθηκαν 1,1 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +313 χιλ./+39,8%.

Αφίξεις εσωτερικού στα κυριότερα αεροδρόμια

Την περίοδο Ιανουαρίου-Aυγούστου 2022 καταγράφηκαν 4,9 εκατ. αεροπορικές αφίξεις έναντι 5,5 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-Aυγούστου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -10,5%/-570 χιλ. αφίξεις.

Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 301 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -36,2%/-171 χιλ., τον Φεβρουάριο 327 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -29,0%/-134 χιλ. ενώ τον Μάρτιο καταγράφηκαν 408 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά -24,5%/-132 χιλ. αφίξεις.

Τον Απρίλιο καταγράφηκαν 556 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -6,4%/-38 χιλ. ενώ το Μάιο οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 668 χιλ. και η μείωση ανήλθε σε -6,2%/-44 χιλιάδες.

Τον Ιούνιο οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 790 χιλ. και σημειώθηκε μείωση -17 χιλ./-2,1%. Τέλος ο ίδιος ρυθμός μείωσης διατηρήθηκε και τον Ιούλιο με τη μείωση να ανέρχεται σε -2,1%/-19 χιλ. με τις αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού να ανέρχονται σε 907 χιλιάδες. Τον Aύγουστο οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 927 χιλ. καταγράφοντας μείωση -15 χιλ./-1,6%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022, στο Διεθνές Αεροδρόμιων Αθηνών καταγράφηκαν 2,4 εκατ. αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -248 χιλ./-9,3%.

Στην Σαντορίνη οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 351 χιλ. καταγράφοντας μείωση -61 χιλ./-14,7%. Μικρότερη ήταν η μείωση στην Μύκονο (-18 χιλ./-9,1%) ενώ καταγράφηκαν 176 χιλ. αεροπορικές αφίξεις.

Όλες οι γεωγραφικές ενότητες καταγράφουν μείωση την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Στις Κυκλάδες καταγράφεται μείωση κατά -78 χιλ./-12,9% ενώ οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 527 χιλιάδες.

Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο, Ιούλιος 2022

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά -12,1% και διαμορφώθηκε σε 13.261 χιλ. Ταξιδιώτες, έναντι 15.080 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 8.065 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά -6,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 μειώθηκε κατά -19,2% και διαμορφώθηκε σε 5.196 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά +2,5%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά -22,7%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν μείωση κατά -2,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και διαμορφώθηκαν στα 8.849 εκατ. €. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά -12,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.572 εκατ. € καθώς από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 καταγράφηκε αύξηση των εισπράξεων κατά +6,4% και διαμορφώθηκαν στα 5.106 εκατ. €. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 4.056 εκατ. €, αυξημένες κατά +5,3%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν αύξηση κατά +10,9% και διαμορφώθηκαν στα 1.050 εκατ. €.

Δείκτες Ποιότητας, Αύγουστος 2022

Τον Αύγουστο του 2022, η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στο γενικό δείκτη ικανοποίησης (GRI) των ξενοδοχείων με 85,5%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Κροατία με 83,7% και στην τρίτη η Κύπρος και η Ιταλία με 82,8%.

Στο κριτήριο της καθαριότητας στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κύπρος με 93,3% και ακολουθούν η Ελλάδα με 91,4% και η Ιταλία με 91,3%.

Στην κατηγορία φαγητού-ποτού στην πρώτη θέση βρίσκεται η Τουρκία με 84,1% και στη δεύτερη θέση η Κύπρος με 84,0%. Ακολουθούν η Ελλάδα με 83,3% και η Ιταλία με 82,8%.

Στο κριτήριο της τοποθεσίας στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κύπρος με υψηλή βαθμολογία 90,1%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ιταλία και η Τουρκία με 89,0% αντίστοιχα. Η Κροατία βρίσκεται στην τρίτη θέση με 88,8%, ακολουθούμενη από την Ισπανία με 88,4%. Στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Γαλλία με 88,0% και η Ελλάδα με 87,4%.

Στο κριτήριο της εξυπηρέτησης στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κύπρος με 89,4% και στη δεύτερη η Ελλάδα με 88,6%.

Στην κατηγορία σχέση ποιότητας-τιμής στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κύπρος με 88,8% και ακολουθούν η Ελλάδα με 85,0% και η Τουρκία με 84,8%.

Στην κατηγορία δωματίου στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ιταλία με 87,9% και ακολουθεί η Κύπρος με 86,6%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα με 84,3%.

Ως προς τη διασκέδαση, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Τουρκία με 86,5% ενώ οι υπόλοιπες χώρες βρίσκονται κάτω από το 80,0%.

Τον Αύγουστο του 2022 ο γενικός δείκτης ικανοποίησης για την Ελλάδα ήταν 85,5%. Τα ξενοδοχεία 5 αστέρων έχουν την υψηλότερη βαθμολογία με 87,0%. Ακολουθούν τα ξενοδοχεία 3 αστέρων με 85,6% ενώ ο δείκτης ικανοποίησης για τα ξενοδοχεία 1-2 και 4 αστέρων διαμορφώθηκε σε 85,1% και 84,8% αντίστοιχα.

Την υψηλότερη θέση ικανοποίησης για τη νησιωτική Ελλάδα κατέχουν οι Κυκλάδες (με GRI 89,1%) και ακολουθούν το Βόρειο Αιγαίο (85,9%), η Κρήτη (84,9%), τα Δωδεκάνησα (83,8%) και τα Ιόνια Νησιά (81,4%).

Στο κριτήριο της καθαριότητας στην πρώτη θέση βρίσκoνται οι Κυκλάδες με 96,2% και ακολουθούν η Πελοπόννησος και η Στερεά Ελλάδα με 93,7% και 92,4% αντίστοιχα.

Στο κριτήριο της τοποθεσίας στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ήπειρος με 93,7% και ακολουθούν οι Κυκλάδες με 93,4%.

Στο κριτήριο της εξυπηρέτησης στην πρώτη θέση βρίσκονται η Θεσσαλία με το πολύ υψηλό 96,5% και ακολουθούν οι Κυκλάδες και Ήπειρος με 94,2% αντίστοιχα.

Στην κατηγορία σχέση ποιότητας-τιμής στην πρώτη θέση βρίσκεται οι Κυκλάδες με 92,3%.

Στην κατηγορία δωματίου την πρώτη θέση κατέχει η Ήπειρος με 94,0%, τη δεύτερη θέση η Θεσσαλία με 92,0% και την τρίτη οι Κυκλάδες με 89,7%

www.koinignomi.gr