Δεν εγκρίθηκε η επέκταση του νεκροταφείου Πηγαδίων από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

Δεν εγκρίθηκε η επέκταση του νεκροταφείου Πηγαδίων από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

Η εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου δεν ενέκρινε την απόφαση του Δήμου για την επέκταση του νεκροταφείου στην περιοχή της Ακρόπολης Ποσειδίου. Μάλιστα από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων προτείνουν προς το Δήμο Καρπάθου να αναζητήσει νέα θέση, ικανή να καλύψει μελλοντικά τις ανάγκες της πόλης. Η απόφαση, όπως αναρτήθηκε στο Διαύγεια, έχει ως εξής:

“Δεν εγκρίνουμε την επέκταση του νεκροταφείου Πηγαδίων, διότι θα επιβαρύνει με οχληρές λειτουργίες γενικότερα τον χώρο της αρχαίας ακρόπολης του Ποσειδίου και ειδικότερα θα είναι σε βάρος της προστασίας των ορατών αρχαιοτήτων, οι οποίες βρίσκονται εντός ή γειτνιάζουν με το νεκροταφείο, είναι δε πολύ πιθανό ότι υπάρχουν και στο χώρο της επέκτασης. Επιπλέον, η επέκταση στη συγκεκριμένη θέση έγινε χωρίς να κατατεθεί σχετική μελέτη και αποτελεί βραχυπρόθεσμη λύση, που θα δημιουργήσει κακό προηγούμενο και θα οδηγήσει και σε νέα επέκταση. Ο Δήμος Καρπάθου, προς τον οποίο η Αρχαιολογική Υπηρεσία είχε γνωστοποιήσει επανειλημμένα με έγγραφά της από το 2003 την αντίθεσή της με την επέκταση του νεκροταφείου, θα πρέπει να αναζητήσει νέα θέση, ικανή να καλύψει και μελλοντικά τις ανάγκες της πόλης των Πηγαδιών”.