Ούτε και σήμερα δεν κατάφερε να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου!

Ούτε και σήμερα δεν κατάφερε να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου!