Δεν συμμερίζονται την «απουσία αρμοδιότητάς» της Επάρχου στο θέμα των παραγωγικών ανεπιτήρητων ζώων

Δεν συμμερίζονται την «απουσία αρμοδιότητάς» της Επάρχου στο θέμα των παραγωγικών ανεπιτήρητων ζώων

ΠΡΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

ΕΠΑΡΧΟ ΠΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ -ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ

Αξιότιμη και αγαπητή κυρία Έπαρχος

Λάβαμε γνώση της με αρ. πρωτ. 91/17.01.2022 επιστολής σας, με την οποία απαντάτε στην από 16/12/2021 Επιστολή-Γνωστοποίηση προς τους αρμόδιους φορείς για το χρονίζον πλέον πρόβλημα της ανεπιτήρητης βόσκησης.

Δεν μπορούμε να μην εκφράσουμε την ικανοποίησή μας, για το γεγονός ότι χαιρετίζετε την πρωτοβουλία μας να απευθυνθούμε προς τους αρμόδιους φορείς, ελπίζοντας ότι θα αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους για την καταπολέμηση του προβλήματος αυτού, το οποίο, όπως παραδέχεστε και εσείς, έχει λάβει επικίνδυνες διαστάσεις. Χαιρετίζουμε επίσης την πρόθεσή σας, να αποτελέσετε «την ενδεκάτη εξ ημών».

Δεν συμμεριζόμαστε όμως την άποψή σας για «απουσία αρμοδιότητάς» σας, την οποία εκφράζετε πολλές φορές στην απάντησή σας, την οποία και αναρτήσατε στην επίσημη σελίδα του Επαρχείου σας στο facebook.

Θεωρούμε αρχικά, ότι για λόγους δεοντολογικούς, αλλά και για να έχουν οι συμπατριώτες μας σαφή και πλήρη εικόνα του όλου θέματος, θα ήταν χρήσιμο να αναρτήσετε και την από 16/12/2021 Επιστολή μας, στην οποία απαντάτε. Σε αυτήν άλλωστε αναφέρονται επί λέξει οι νόμιμες αρμοδιότητες, και κατ’ επέκταση οι ευθύνες και οι παραλείψεις της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου, η οποία, όπως αναφέρουμε στην επιστολή μας, «δεν είναι άμοιρη ευθυνών, αφού και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών αυτής προβλέπονται ρητά από τον Έλληνα νομοθέτη». Και για να γίνουμε συγκεκριμένοι, αλλά και για να καταλάβουν όσοι διαβάσουν την απάντησή μας, παραθέτουμε αυτούσια τη σχετική περικοπή της επιστολής μας:

«Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και ειδικότερα βάσει της ρητής πρόβλεψης του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 263493/27.07.2004 (ΦΕΚ Β’ 1253) Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (όπως ισχύει σήμερα κατόπιν τροποποίησης με την υπ’ αριθ. 1952/92114/04.09.2017 – ΦΕΚ Β’ 3190), η οποία εξεδόθη σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 21/2004 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να τοποθετούν ενώτια στα ζώα τους, φέροντα τον αριθμό μητρώου τους στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, τα οποία εφόσον κυκλοφορούν εντός της σταβλικής τους εγκατάστασης, θα πρέπει να ευρίσκονται υπό την συνεχή και μόνιμη επιτήρηση του ιδιοκτήτη τους. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρούνται ανεπιτήρητα.

Στο άρθρο 11 του ιδίου νομοθετήματος προβλέπεται ότι “Α. Οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες των οικείων Π.Ε. ή Περιφερειών, διενεργούν επιτόπιους ελέγχους που καλύπτουν ετησίως το 3% των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και περιλαμβάνουν τουλάχιστον το 5% των ζώων της περιοχής αρμοδιότητας τους.”, καθώς και ότι “Η. Σε όσους δε συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρούσας, επιβάλλονται τα διοικητικά μέτρα συμμόρφωσης και οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3, της παρ. 1 του άρθρου 13, της περ. 1 της παρ. 2α) και των περ. 3 έως 14 της παρ. 2δ) του άρθρου 23 και των παρ. 1 και 4 του άρθρου 27 του ν. 4235/2014 (Α/32).”

Και όπως γράφουμε αμέσως παρακάτω στην επιστολή μας:

«Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν οι τοπικοί κτηνοτρόφοι την απραξία της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου – Ηρωικής Νήσου Κάσου ως προς τα ανωτέρω καθήκοντά της, δρουν ανεξέλεγκτα και ανενόχλητα, παραβαίνοντας τις κατά τον νόμο υποχρεώσεις τους. Παραλείπουν δηλαδή στοχευμένα να εφοδιάσουν τα ζώα τους με την απαιτούμενη σήμανση (ενώτια), αφήνοντας αυτά να κυκλοφορούν εντός κατοικημένων περιοχών άνευ επιτήρησης, προκαλώντας ζημίες, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να ανορθωθούν, καθώς οι ιδιοκτήτες δεν είναι δυνατόν να εντοπιστούν.

Πρόκειται στην ουσία για μια συνεχή αλληλουχία παραλείψεων, αρχόμενη από την απουσία οποιουδήποτε ελέγχου εκ μέρους της Π.Ε. Καρπάθου -Η.Ν. Κάσου για την τήρηση της υποχρέωσης σήμανσης των ζώων από τους ιδιοκτήτες τους. Τα ζώα αυτά καθίστανται με τον τρόπο αυτό ανεπιτήρητα -κατά την έννοια του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 4056/2012- ενεργοποιώντας την προβλεπόμενη από το ίδιο άρθρο ευθύνη των Δήμων για την περισυλλογή και περαιτέρω διαχείριση αυτών, ευθύνη που έως σήμερα ο Δήμος Καρπάθου δεν έχει αναλάβει, παραβαίνοντας επιδεικτικά τα νόμιμα καθήκοντά του.»

Επειδή λοιπόν βάσει των ανωτέρω προκύπτει ότι οι αρμοδιότητες της Περιφέρειας επί του ζητήματος των ανεπιτήρητων ζώων είναι σαφώς διατυπωμένες, και άρα γνωστές προς υμάς, θεωρούμε ότι παρέλκει «να σας επισημάνουμε οποιοδήποτε αίτημά μας άπτεται των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας», και ότι δικαίως αναμένουμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες σας να αναλάβουν τα καθήκοντα που απορρέουν από τις ανωτέρω αρμοδιότητές τους, ή σε διαφορετική περίπτωση, να μας ενημερώσουν για τις ακριβείς ενέργειες στις οποίες έως τώρα προέβησαν για την καταπολέμηση του προβληματος.

Απορίας άξιον είναι επίσης το πως «υπάρχει σύγκρουση δικαιωμάτων της ιδιοκτησίας των κατοίκων και της ασφάλειας αυτών και αφετέρου της ιδιοκτησίας των ποιμένων», όπως αναφέρετε στην απάντησή σας, όταν οι τελευταίοι, «αναμφίβολα παραβατούν» όπως ταυτοχρόνως παραδέχεστε. Σαφώς και ο Νόμος λαμβάνει υπόψη του τα οποιαδήποτε δικαιώματα ιδιοκτησίας των ποιμένων, γι’ αυτό και σε κάθε περίπτωση συγκρούσεως νομίμων δικαιωμάτων, εφαρμοστέα τυγχάνει η πρακτική εναρμόνιση αυτών. Είναι διαφορετική όμως η περίπτωση της σύγκρουσης δικαιωμάτων, από εκείνη της καταχρηστικής ενασκήσεως δικαιώματος, η οποία συντρέχει όταν ο φορέας αυτού, παραβιάζει κατά την ενάσκησή του τα νόμιμα πλαίσια, προσβάλλοντας δικαιώματα τρίτων και προκαλώντας ζημίες σε αυτούς.

Δηλώνοντάς σας ότι δεν επιθυμούμε να εμπλακούμε σε περαιτέρω διαλογική συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με κίνδυνο να υποβιβασθεί η σοβαρότητα του ζητήματος, εκφράζουμε την ελπίδα, ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα αναλάβουν επιτέλους έμπρακτα τις ευθύνες τους για την καταπολέμηση του προβλήματος της ανεπιτήρητης βόσκησης, που έχει γίνει η μάστιγα των Καρπαθίων και των περιουσιών τους.

Οι Υπογράφοντες την από 16/12/2021 Επιστολή-Γνωστοποίηση