Η Δέσποινα Νταργάκη και η Φωτεινή Φράγκου στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού TTG για τον Δήμο Καρπάθου

Η Δέσποινα Νταργάκη και η Φωτεινή Φράγκου στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού TTG για τον Δήμο Καρπάθου

Ο Δήμος Καρπάθου προτίθεται να συμμετέχει στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού TTG που θα διεξαχθεί στο Ρίμινι της Ιταλίας από τις 12 έως τις 14 Οκτωβρίου 2022. Η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού TTG είναι μία από τις πιο σημαντικές τουριστικές εκθέσεις στην Ευρώπη με παγκόσμια απήχηση που συγκεντρώνει τους μεγαλύτερους τουριστικούς πράκτορες της Ιταλίας και εκπροσώπους ταξιδιωτικών γραφείων.

Τα δύο άτομα που θα επιλεγούν να εκπροσωπήσουν την Κάρπαθο θα επιλεγούν από την Ομάδα Εργασίας συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα με αντικείμενο τον Τουρισμό, που συστάθηκε με την αριθμ. 285-28/03/2022 Απόφαση Δημάρχου, είναι η κα. Δέσποινα Νταργάκη και η κα. Φωτεινή Φράγκου.

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου σε έκτακτη συνεδρίαση, στις 23 Σεπτεμβρίου 2022,  ενέκρινε την εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για Έξοδα Συμμετοχής του Δήμου Καρπάθου σε Τουριστικές Εκθέσεις στο Εσωτερικό και Εξωτερικό, για την συμμετοχή του Δήμου στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού TTG που θα διεξαχθεί στο Ρίμινι της Ιταλίας από τις 12 έως τις 14 Οκτωβρίου με τις κα. Δέσποινα Νταργάκη και κα. Φωτεινή Φράγκου. Το συνολικό κόστος της αποστολής ανέρχεται στα 3.566,48 € με ΦΠΑ.

26.9.2022

Καρπαθιακά Νέα