Η Επίσημη ανάλυση του νερού της Δεξαμενή Αράντη Καρπάθου

Η Επίσημη ανάλυση του νερού της Δεξαμενή Αράντη Καρπάθου

Κατόπιν εντολής του Αντιδημάρχου Μανώλη Παραγυιου, ζητήθηκε από το τμήμα ύδρευσης να επιβεβαιώσει με τις απαραίτητες χημικές αναλύσεις ότι δεν τίθεται κανένα πρόβλημα επικινδυνότητας με το νερό του φράγματος. Σύμφωνα με το επίσημο ενημερωτικό, του αρμοδίου τμήματος, “οι κύριες χημικές παράμετροι είναι εντός των νομοθετικά προσδιοριζομένων μέγιστων τιμών”. όσο αφορά το αρσενικό που έγινε λόγος στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο,  “τα δείγματα έδειξαν 0.13mg/L όταν το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο είναι 100mg/L”.

Σε επικοινωνία των Καρπαθιακών Νεων με την Δημοτική Αρχή, για όσα ειπώθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέρθηκε οτι “Πρόκειται για αστειότητες . Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που ισχυρίζεται ο καθένας σε δημόσιο βήμα . Η διασπορά ψευδών ειδήσεων είτε από ημιμάθεια είτε εσκεμμένα , ειδικά για ένα τόσο σοβαρό θέμα που άπτεται της υγείας τον πολιτών , είναι κατακριτέα . Σαν Δημοτική αρχή σε συνεργασία με τις υπηρεσίες μας διασφαλίζουμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τα θέματα δημόσιας υγείας .”

3.2.2023

Καρπαθιακά Νέα