Διαδικτυακές ημερίδες από τον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου

Διαδικτυακές ημερίδες από τον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου

Δελτίο Τύπου

Πρόσκληση σε διαδικτυακές ημερίδες από τον
Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου (ΦΔΠΠΔ) σας προσκαλεί σε μια σειρά διαδικτυακών ημερίδων με θέμα:

  • Εναλλακτικός Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 10:00 π.μ.

Link: https://us02web.zoom.us/s/84085973952

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται ή εμπλέκονται με τον τομέα του τουρισμού προβάλλοντας δραστηριότητες, ευκαιρίες ή καλές πρακτικές σχετιζόμενες με τον εναλλακτικό τουρισμό, τον οικοτουρισμό, τον καταδυτικό τουρισμό ή άλλες μορφές βιώσιμου τουρισμού, που εφαρμόζονται σε Προστατευόμενες Περιοχές ή άλλες τουριστικές περιοχές της Ελλάδας, επιδιώκοντας την προώθηση του σχεδιασμού και της υλοποίησης νέων τουριστικών δραστηριοτήτων ήπιας ανάπτυξης.

  • Καλές Πρακτικές επιχειρήσεων & πράσινη και γαλάζια επιχειρηματικότητα στην Κάρπαθο

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 10:00 π.μ.

Link: https://us02web.zoom.us/s/84474372711

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται ή εμπλέκονται με τον τομέα του τουρισμού στην Κάρπαθο, προβάλλοντας καλές πρακτικές και καλά παραδείγματα επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ήδη αναπτυχθεί στο νησί, επιδιώκοντας να αποτελέσουν έμπνευση και για άλλους επιχειρηματίες του νησιού, δημιουργώντας νέες ή αναπτύσσοντας υφιστάμενες δραστηριότητες με γνώμονα την πράσινη και γαλάζια επιχειρηματικότητα και τους άξονες της κυκλικής οικονομίας.

 

  • Παρουσίαση της Υποθαλάσσιας Διαδρομής στα Παλάτια της νήσου Σαρίας

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 6:00 μ.μ.

Link: https://us02web.zoom.us/s/89104440579

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση των τουριστικών γραφείων, τουριστικών πρακτόρων και επιχειρήσεων καταδυτικού τουρισμού της Καρπάθου σχετικά με την ύπαρξη της υποθαλάσσιας διαδρομής, προκειμένου με τη σειρά τους να ενημερώνουν τους επισκέπτες-πελάτες τους και να τους παρακινούν να την επισκεφθούν. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί η υποθαλάσσια διαδρομή στην Προστατευόμενη Περιοχή και το σχετικό πληροφοριακό υλικό που έχει παραχθεί για τη διαδρομή στο πλαίσιο του έργου.

Για την αρτιότερη διοργάνωση των ημερίδων, παρακαλείστε να δηλώσετε έγκαιρα τη συμμετοχή σας στο σχετικό link της κάθε ημερίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλ: 2241070171 και 6946524400

και στο e-mail: exelixis.meetings@gmail.com

Ακολουθεί το πρόγραμμα των ημερίδων.