Διαδικτυακή ημερίδα: "Παρουσίαση της Υποθαλάσσιας Διαδρομής στα Παλάτια της νήσου Σαρίας" - VIDEO

Στην ημερίδα παρουσιάστηκε από τους ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ, Δρ. Θάνο Νταϊλιάνη και Δρ. Βασίλη Γεροβασιλείου, το υποβρύχιο τοπίο, ο βιόκοσμος και τα θαλάσσια σπήλαια που βρίσκονται κατά μήκος της Υποθαλάσσιας Διαδρομής που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της Πράξης. Επίσης, πραγματοποιήθηκε η προβολή του video της υποθαλάσσιας διαδρομής και αναδείχθηκαν οι δυνατότητες προώθησής της από τον Γεν. Διευθυντή του KARPATHOS TRAVEL, κ. Μιχάλη Ρεΐση.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 από το Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου στο πλαίσιο της Πράξης «Διαχειριστικές Παρεμβάσεις στην Προστατευόμενη Περιοχή Β. Καρπάθου – Σαρίας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. –

———————————————————————————————————————— – Καλωσόρισμα ΦΔΠΠΔ 00:01:11 – «Προστατευόμενη περιοχή και δυνατότητες ανάπτυξης καταδυτικού τουρισμού», κα Ιωάννα Παπαγγελή, Συνεργάτιδα ΦΔΠΠΔ 00:03:00 – «Υποβρύχιο τοπίο και βιόκοσμος κατά μήκος της Υποθαλάσσιας Διαδρομής στα Παλάτια της νήσου Σαρίας», Δρ. Θάνος Νταϊλιάνης, Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ 00:09:59 – «Θαλάσσια σπήλαια: ένα μοναδικό χαρακτηριστικό της Υποθαλάσσιας Διαδρομής στα Παλάτια της νήσου Σαρίας», Δρ. Βασίλης Γεροβασιλείου, Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ 00:27:51 – Προβολή Video Υποθαλάσσιας Διαδρομής 00:42:19 – «Δυνατότητες προώθησης της Υποθαλάσσιας Διαδρομής», κ. Μιχάλης Ρεΐσης, Γεν. Διευθυντής KARPATHOS TRAVEL 00:52:22 – Συζήτηση 01:00:58 – Κλείσιμο εκδήλωσης 01:14:19