Διαγωνισμός για την εκμίσθωση χώρου προς άσκηση και εκμετάλλευση του δικαιώματος αναψυκτηρίου, καταστήματος στον Κρατικό Αερολιμένα Καρπάθου

Διαγωνισμός για την εκμίσθωση χώρου προς άσκηση και εκμετάλλευση του δικαιώματος αναψυκτηρίου, καταστήματος στον Κρατικό Αερολιμένα Καρπάθου
page1image2874648000