Μάνος Κόνσολας: "Η διάβρωση των ακτών είναι μια πραγματική απειλή"

Μάνος Κόνσολας: "Η διάβρωση των ακτών είναι μια πραγματική απειλή"

«Η αντιμετώπιση του προβλήματος της διάβρωσης των ακτών, η οποία αποτελεί πραγματική απειλή για τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές, είναι ζήτημα επιβίωσης για τα νησιά μας», επισημαίνει ο Μάνος Κόνσολας που κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση στους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Υποδομών και Οικονομικών.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου θέτει ως προτεραιότητα την αξιοποίηση των πόρων ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που αντιστοιχούν στη χώρα μας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής για την υλοποίηση έργων και δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν έργα και δράσεις για τη διάβρωση των ακτών.

Ειδικά για την περιοχή της Ρόδου, ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι το πρόβλημα προσλαμβάνει, πλέον, ανησυχητικές διαστάσεις, αφού φαινόμενα διάβρωσης παρατηρούνται πλέον στο 85% των ακτών του νησιού.

Στις δυτικές και βορειοδυτικές παραλίες του νησιού, η θάλασσα εισχωρεί στην ξηρά και απειλεί κατοικίες, δημόσιες υποδομές και ακίνητα στην παραλιακή ζώνη.

Ανάλογα προβλήματα παρατηρούνται στην Κω αλλά και στα άλλα νησιά.

Ο κ. Κόνσολας προτείνει:

– Την άμεση εκπόνηση Ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης.

– Την τοποθέτηση κυματοθραυστών για να σταθεροποιηθεί η ακτή, με τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και σύμφωνα με τις κατά τόπους ακτομηχανικές μελέτες.

– Την υλοποίηση έργων τεχνητής ανάπλασης των ακτών με άμμο, προκειμένου να επεκταθεί η ακτή και να ανασχεθεί η πορεία διάβρωσης.

– Τον σχεδιασμό έργων ήπιας τεχνικής μορφής στις ακτές.

Παράλληλα, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου θέτει ζήτημα αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου για τα έργα στον αιγιαλό και στην παραλία. Με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η αδειοδότηση έργων στον αιγιαλό και στην παραλία απαιτεί μια χρονοβόρα διαδικασία ακόμα και δύο ετών είτε για άδεια που χορηγείται από το Υπουργείο Οικονομικών για έργα στη θάλασσα είτε για άδεια που χορηγείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έργα στον αιγιαλό και στην παραλία.

 

Ο κ. Κόνσολας ζητά, ειδικά για έργα που στοχεύουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος διάβρωσης των ακτών, να εκδίδονται ταχύτατα οι άδειες.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2021

Α.Π: 9186/21-9-2021

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κύριο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Κύριο Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος της διάβρωσης των ακτών στη Ρόδο, στην Κω και στα άλλα νησιά του Νοτίου Αιγαίου»

Κύριοι Υπουργοί,

Εδώ και καιρό βρίσκεται σε εξέλιξη ένα τεράστιο πρόβλημα που συνιστά πραγματική απειλή για τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.

Αναφέρομαι στη διάβρωση των ακτών που είναι εμφανής σε νησιά του Νοτίου Αιγαίου και επιβάλλουν τη λήψη άμεσων μέτρων.

Αυτή τη στιγμή, σε όλο το Νότιο Αιγαίο, υπολογίζεται ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα διάβρωσης μια ακτογραμμή που υπερβαίνει τα 500 χιλιόμετρα, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος.

Ιδιαίτερα στη Ρόδο, το πρόβλημα προσλαμβάνει πλέον ανησυχητικές διαστάσεις. Φαινόμενα διάβρωσης παρατηρούνται πλέον στο 85% των ακτών του νησιού.

Στις δυτικές και βορειοδυτικές παραλίες του νησιού, η θάλασσα εισχωρεί στην ξηρά και απειλεί κατοικίες, δημόσιες υποδομές και ακίνητα στην παραλιακή ζώνη.

Τα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί για να χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» στη Ρόδο και στην Κω, δεν επαρκούν αφού το πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών έχει επεκταθεί στο σύνολο σχεδόν των ακτών.

Σε αυτή τη συγκυρία απαιτείται μια ολιστική παρέμβαση που θα περιλαμβάνει:

1ον: Την άμεση εκπόνηση Ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης.

2ον: Την αξιοποίηση των πόρων ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που αντιστοιχούν στη χώρα μας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής για την υλοποίηση έργων και δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Προϋπόθεση φυσικά είναι η άμεση εκπόνηση και διαμόρφωση μελετών για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διάβρωσης των ακτών της Ρόδου, της Κω και των άλλων νησιών του Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση έργων, όπως:

– Η τοποθέτηση κυματοθραυστών για να σταθεροποιηθεί η ακτή, με τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και σύμφωνα με τις κατά τόπους ακτομηχανικές μελέτες.

 

– Έργα τεχνητής ανάπλασης των ακτών με άμμο, προκειμένου να επεκταθεί η ακτή και να ανασχεθεί η πορεία διάβρωσης.

– Ήπιας μορφής τεχνικά έργα στις ακτές.

Απαραίτητη προϋπόθεση, εκτός από την ένταξη αυτών των έργων στα προγράμματα χρηματοδότησης, είναι και η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τα έργα στον αιγιαλό και στην παραλία.

Με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η αδειοδότηση έργων στον αιγιαλό και στην παραλία απαιτεί μια χρονοβόρα διαδικασία ακόμα και δύο ετών είτε για άδεια που χορηγείται από το Υπουργείο Οικονομικών για έργα στη θάλασσα είτε για άδεια που χορηγείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έργα στον αιγιαλό και στην παραλία.

 

Ειδικά για έργα που στοχεύουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος διάβρωσης των ακτών, απαιτείται η τροποποίηση του σημερινού θεσμικού πλαισίου ώστε να εκδίδονται ταχύτατα οι άδειες.

 

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί

Ποια μέτρα αλλά και ποιες από τις παραπάνω προτάσεις, προτίθενται να υλοποιήσουν (αναλόγως του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους) προκειμένου να αντιμετωπιστεί το τεράστιο πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου