Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου: Μερική έγκριση πρακτικού συμβουλευτικής επιτροπής Πεζοπορικών Ορειβατικών Δραστηριοτήτων ευθύνης Δασονομείου Καρπάθου

Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου: Μερική έγκριση πρακτικού συμβουλευτικής επιτροπής Πεζοπορικών Ορειβατικών Δραστηριοτήτων ευθύνης Δασονομείου Καρπάθου