Η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου ενημερώνει για τις αναρτήσεις των δασικών χαρτών

Η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου ενημερώνει για τις αναρτήσεις των δασικών χαρτών

Η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου σε συνέχεια της αριθ.πρωτ. 5962/5-2-2021 απόφασης (ΑΔΑ: 6Φ49ΟΡ1Ι-ΘΚ0) ανάρτησης δασικού χάρτη των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου, Κω, Καλύμνου και Καρπάθου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες που διαθέτουν:

α) Τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις επιτροπών επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων ή ΤΕΕΑ.

β) Απαντητικά έγγραφα της υπηρεσίας μας περί του χαρακτήρα εκτάσεων τα οποία εκδόθηκαν από 11-06-1975 έως 30-04-1981 που θεωρούνται τελεσίδικα.

γ) Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας του Κτηματολογίου Ρόδου, Κω και Λέρου καθώς και αποφάσεις αναγνώρισης κυριότητας έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, για εκτάσεις οι οποίες απεικονίζονται στον δασικό χάρτη ως ΧΧ, ΠΧ ή ΧΑ.

Α) να ελέγξουν αν οι διοικητικές πράξεις έχουν απεικονιστεί και αποτυπωθεί ορθά στο δασικό χάρτη.
Β) αν ιδιωτικές εκτάσεις έχουν απεικονιστεί ως ΧΧ η ΧΑ.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη απεικόνιση τελεσίδικης πράξης στον δασικό χάρτη ή εσφαλμένη απόδοση των ιδιωτικών χορτολιβαδικών εκτάσεων θα πρέπει να μεριμνήσουν για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών ώστε η υπηρεσία να προβεί στη διόρθωση του δασικού χάρτη.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση προς τη Δ/νση Δασών Δωδ/σου, με θέμα «υποβολή αιτήματος διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος».
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Φωτοαντίγραφο της διοικητικής πράξης που δεν έχει απεικονιστεί ή αποτυπωθεί ορθά στον αναρτημένο δασικό χάρτη

4. Σύγχρονο εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα της έκτασης (ΕΓΣΑ 87) εφόσον δεν υπάρχει στον φάκελο της υπόθεσής τους, επί του οποίου θα βεβαιώνεται από τον συντάκτη μηχανικό ότι προέκυψε από την ορθή γεωαναφορά του παλαιού τοπογραφικού διαγράμματος που συνόδευε τη σχετική πράξη.

5. Στοιχείο εννόμου συμφέροντος: Α) πιστοποιητικό ιδιοκτησίας του Κτηματολογίου (Ρόδου, Κω, Λέρου) για εκτάσεις οιοποίες απεικονίζονται στον δασικό χάρτη ως ΧΧ, ΠΧ ή ΧΑ.
Β) αποφάσεις αναγνώρισης ιδιοκτησίας έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για τις περιοχές που δεν ισχύει ο κτηματολογικός κανονισμός Δωδ/σου και απεικονίζονται στον δασικό χάρτη ως ΧΧ, ΠΧ ή ΧΑ

Γ) για τις λοιπές ανωτέρω περιπτώσεις α και β, συμβόλαιο, διαθήκη, Ε9, κ.λπ.
Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις (π.χ. προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών) μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία στα τηλέφωνα 22410 43689, 43687 και 43682.