Διενέργεια αεροναυτικής άσκηση άνευ πυρών στην θαλάσσια περιοχή ΑΝΑ Ν. Καρπάθου - ΝΝΑ Ν. Ρόδου - ΝΔ Ν. Μεγίστης Α. Ν. Κάσου

Διενέργεια αεροναυτικής άσκηση άνευ πυρών στην θαλάσσια περιοχή ΑΝΑ Ν. Καρπάθου - ΝΝΑ Ν. Ρόδου - ΝΔ Ν. Μεγίστης Α. Ν. Κάσου

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»=

Ω.Π.:0231455/02-2024 ΔΙΑΤΑΓΗ Κ.Λ. ΡΟΔΟΥ ///

1. Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικής, σας ενημερώνουμε ότι την 06 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 έως και 13:00 πρόκειται διενεργηθεί αεροναυτική άσκηση άνευ πυρών στην θαλάσσια περιοχή ΑΝΑ Ν. Καρπάθου – ΝΝΑ Ν. Ρόδου – ΝΔ Ν. Μεγίστης Ανατολικά Ν. Κάσου ως αποτυπώνεται ακολούθως:

  •   3504Β’και02753Α’
  •   3432Β’και02853Α’
  •   3413Β’και02731Α’
  •   3524Β’και02730Α’
  •   3642Β’και02821Α’

2. Επισημαίνεται ότι, είναι επικίνδυνη η παραμονή, η ναυσιπλοΐα ερασιτεχνικών ή επαγγελματικών σκαφών και πλοίων, την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρες εντός της οριοθετημένης περιοχής.

 

Ο Λιμενάρχης α.α ΥΠΟ/ΡΧΟΣ Λ.Σ. ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5.2.2024

Καρπαθιακά Νέα