ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΕΥ ΠΥΡΩΝ ΒΒΔ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (3.4.2024)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΕΥ ΠΥΡΩΝ ΒΒΔ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (3.4.2024)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΕΥ ΠΥΡΩΝ

ΣΧΕΤ.: Ω.Π.:010905/04-2024 ΑΝΑΦΟΡΑ Κ.Λ. ΡΟΔΟΥ ///

1. Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικής, σας ενημερώνουμε ότι την 03 του μήνα Απριλίου του έτους 2024
ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 05:00 έως και 09:00 πρόκειται διενεργηθεί αεροναυτική
άσκηση ανευ πυρών στην θαλάσσια περιοχή ΝΑ Ν. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ –ΒΒΔ Ν. ΚΑΡΠΑΘΟΥ –ΔΥΤΙΚΑ Ν.
ΡΟΔΟΥ –ΔΝΔ Ν. ΤΗΛΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ Ν.ΧΑΛΚΗΣ –ΝΑ Ν. ΝΙΣΥΡΟΥ ως αποτυπώνεται ακολούθως:
 36 25 Β’ και 026 30 Α’
 36 30 Β’ και 026 58 Α’
 36 13 Β’ και 027 29 Α’
 36 03 Β’ και 026 55 Α’

2. Επισημαίνεται ότι, είναι επικίνδυνη η παραμονή, η ναυσιπλοΐα ερασιτεχνικών ή επαγγελματικών
σκαφών και πλοίων, την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρες εντός της οριοθετημένης περιοχής.
3. Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας.

Ο Λιμενάρχης
Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.

ΖΩΗΣ Μιλτιάδης

2.4.2024

Καρπαθιακά Νέα