Δήλωση Δημάρχου Καρπάθου για το πόρισμα του ορκωτού λογιστή

Δήλωση Δημάρχου Καρπάθου για το πόρισμα του ορκωτού λογιστή

Χθες 26 Ιανουαρίου 2022, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπάθου ενέκρινε το πόρισμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 2020, αναφορικά με την έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού οικονομικών καταστάσεων κατά πλειοψηφία.

Το μόνο που έχω να δηλώσω είναι ότι, θα εφαρμοσθεί απαρέγκλιτα η νομοθεσία κατά γράμμα και θα ακολουθήσω τις νόμιμες ενέργειες και διαδικασίες.

Κάρπαθος 27 Ιανουαρίου 2022

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος