Δήμαρχος Καρπάθου περί Δασικών χαρτών και ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων

Δήμαρχος Καρπάθου περί Δασικών χαρτών και ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων