Κάτι κινήθηκε στο δημοτικό Γυμναστήριο Καρπάθου! Με απόφαση Δημάρχου προχωρά η αγορά οργάνων

Κάτι κινήθηκε στο δημοτικό Γυμναστήριο Καρπάθου! Με απόφαση Δημάρχου προχωρά η αγορά οργάνων

Με την απόφαση 78, από 17η Οκτωβρίου 2022, του Δημάρχου και Προέδρου του ΚΟΠΑΠ Ιωάννη Νισύριου εγκρίθηκε η δαπάνη για Προμήθεια οργάνων γυμναστικής και δαπέδου για το Δημοτικό Γυμναστήριο και δίνεται  πίστωση ύψους ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ( 37.200,00 ) Ευρώ, για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος του Κ.Α.15.7131.0006 του Προϋπολογισμού του Κ.Ο.Π.Α.Π., οικον. έτους 2022.

18.10.2022

Καρπαθιακά Νέα