Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης ευχαριστεί ο Δήμαρχος Η.Ν. ΚΑΣΟΥ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης ευχαριστεί ο Δήμαρχος Η.Ν. ΚΑΣΟΥ

 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της περιβαλλοντικής δράσης του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης με την ονομασία «Typhoon project» ο Δήμαρχος της Η.Ν. Κάσου Μιχάλης Ερωτόκριτος απέστειλε την παρακάτω ευχαριστήρια επιστολή .

« Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά εσάς άλλα και το πλήρωμα του πλοίου TYPHOON για την ένταξη των ακτογραμμών της Η.Ν. Κάσου στο πρόγραμμα των περιβαλλοντικών καθαρισμών των ακτών της Μεσογείου για το έτος 2022 . Έτσι συμβάλλετε καθοριστικά στην διατήρηση και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των βυθών και των ακτών του νησιού μας .

Η δράση αυτή αποτελεί έμπρακτη προσπάθεια του Ιδρύματος και συμβάλει τα μέγιστα στον ύψιστο σκοπό της προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και στην προστασία του θαλάσσιου πλούτου των ελληνικών θαλασσών. Για το λόγο αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να σας συγχαρώ για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού και να ευχηθώ καλή δύναμη και καλή συνεχεία στο έργο σας αυτό, που αποτελεί μια πολύ σημαντική περιβαλλοντική δράση για τις ακτές της πατρίδας μας» .

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ