Συγχαρητήρια στον νέο ΑΣΔΕΝΑΡΧΗ Αντιστρ. Νικόλαο Φλάρη από τον Δήμαρχο Η.Ν. Κάσου

Συγχαρητήρια στον νέο ΑΣΔΕΝΑΡΧΗ Αντιστρ. Νικόλαο Φλάρη από τον Δήμαρχο Η.Ν. Κάσου